De inhoud is geladen.

Duurzaam Ondernemen

Duurzaam Ondernemen

Verduurzamen is vaak een interessante investering met een goed rendement, maar het is ook noodzakelijk de klimaatdoelen te behalen en om onze leefomgeving leefbaar te houden voor ons én de generaties na ons.

Verduurzaming voor ondernemers is niet vrijblijvend. Zo moeten bedrijven met een hoog energieverbruik verplicht energiebesparende maatregelen treffen. De eerste stap zetten is soms lastig. Wie aan de slag gaat, krijgt ondersteuning van de gemeente. Zo bieden we meerdere adviezen, subsidies en leningen aan.