Ook in het Westerkwartier kunnen inwoners te maken krijgen met schade aan gebouwen. De beoordeling en afhandeling van mijnbouw-gerelateerde schade ligt in onafhankelijke handen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en Commissie Mijnbouwschade.

Schade melden: twee loketten, één voordeur

In eerste instantie is een loket ingericht voor schades die vermoedelijk veroorzaakt worden door gaswinning uit het Groningenveld en gasopslag in Norg. De staatssecretaris werkt aan een plan om het Instituut Mijnbouwschade Groningen(externe link) de opdracht te geven om de schademeldingen in de omgeving rondom de gasopslag in Grijpskerk te beoordelen en af te handelen.

Waar kan ik terecht voor schademelding?

Omdat het voor u ondoenlijk is om zelf te bepalen door welke gaswinning of gasopslag de schade vermoedelijk is ontstaan, werken de loketten met één voordeur. Dit geldt met name voor inwoners van onze gemeente, omdat er zowel sprake is van schade door gaswinning uit Groningenveld (loket IMG) als schade door gaswinning uit kleine velden (loket Commissie Mijnbouwschade).

De Commissie Mijnbouwschade is als een voordeur voor beide loketten. U hoeft de schademelding maar een keer in te dienen. De melding wordt vervolgens behandeld door de instantie die daarvoor de opdracht heeft gekregen.  Als het nodig is worden meldingen overgedragen. U kunt zich melden bij de Commissie Mijnbouwschade(externe link).