Logo Gemeente Westerkwartier

Gaswinning en gasopslag in het Westerkwartier

Gaswinning en gasopslag in het Westerkwartier

Westerkwartier heeft te maken met de effecten van de gaswinning uit het Groningenveld, de winning uit de kleine velden en de gasopslagen in Grijpskerk en Norg. Op deze pagina leest u hier meer over.

Het meeste Nederlandse aardgas bevindt zich in het Groningenveld. Het Groningenveld ligt in het Noordoosten van de provincie Groningen. De plaatsen die boven het Groningenveld liggen worden samen het aardbevingsgebied genoemd. Dit zijn: Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier.

15 kleine gasvelden in het Westerkwartier

Naast het grote Groningenveld zijn er nog meer dan 250 gasvelden in Nederland, op land en in de Noordzee, waaruit aardgas wordt gewonnen. In de gemeente Westerkwartier liggen 15 kleine gasvelden. Naast gasvelden bevinden zich in de gemeente Westerkwartier ook twee locaties voor gasopslag: Grijpskerk en Norg. De gasopslag in Norg ligt in onze buurgemeente, Noordenveld. Maar het effectgebied raakt ook onze gemeente. Een overzicht met alle gaslocaties in onze gemeente vindt u op  de interactieve kaart van NAM(externe link).

Nationale ombudsman

Heeft u een klacht over de schadeafhandeling, dan kunt u dit melden bij de nationale ombudsman. Dit kan via telefoonnummer 088 22 344 55 of per email: gaswinning@nationaleombudsman.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt zich sterk voor de belangen van haar inwoners en een correcte afhandeling van schademeldingen. Onder andere door gebruik te maken van inspraakprocedures bij vergunningverlening door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) omdat zij vergunningverlener zijn in het gasdossier.

De gemeente behartigt de belangen voor onze inwoners in verschillende overleggen en projecten. De gemeente Westerkwartier is onder andere vertegenwoordigd in een bestuurlijk platform voor gemeenten met kleine gasvelden.

Voorbeelden

In de afgelopen jaren hebben de voorgangers van de gemeente Westerkwartier samen met:

  • de andere Groninger gemeenten met succes beroep ingesteld tegen het gaswinningbesluit van de minister van Economische Zaken;
  • de (voormalige) gemeente Winsum en de provincie Groningen, de minister van Economische Zaken geadviseerd niet over te gaan tot fracken in Saaksum;
  • de (voormalige) gemeente DDFK (Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a.), provincie Groningen, provincie Friesland en Wetterskip Fryslân, de minister van Economische Zaken geadviseerd geen nieuw gasveld te ontwikkelen in Pieterzijl;
  • de Noord-Drentse gemeenten met succes beroep ingesteld tegen het besluit van de minister om de gasdruk in gasopslag Norg te verruimen;
  • de Noord-Drentse gemeenten beroep ingesteld tegen gaswinningsbesluit Westerveld van de minister van Economische Zaken.

Omgevingstraject Grijpskerk Norg

Het omgevingstraject over de toekomst en het gebruik van de gasopslag in Grijpskerk en Norg is van start. In dit traject gaan we samen met omwonenden in gesprek aan de omgevingstafel. We bespreken hoe de lusten en lasten rondom de gasopslag het best worden verdeeld.

De nieuwe website geeft u inzicht in het traject

Er is informatie te vinden over de betrokkenheid van de deelnemende partijen en omwonenden bij het traject. De aanleiding van het omgevingstraject en de inzet van de gasopslagen komen ook aan bod. Ook de gespreksverslagen van de omgevingstafels leest u

Lees meer op de website van het omgevingstraject (externe link)

Twee halve cirkels met de tekst Omgevingstraject Grijpskerk Norg

Het laatste nieuws

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Duurzaamheid via duurzaamheid@westerkwartier.nl