De gemeente heeft als doel gesteld om in 2021 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen. Dit betekent dat elke inkoop getoetst wordt aan een aantal duurzaamheidsregels en dat daar bij voorkeur een zo duurzaam mogelijke keuze uit voortvloeit. 

De duurzaamheidsregels waar de inkoop aan getoetst wordt zijn gebaseerd op het Zweedse duurzaamheidsmodel The Natural Step en noemen we de 5xBeterBezig regels:

  • Zorg voor jezelf en voor elkaar
  • Slim met spullen en materialen
  • Slim met energie en water
  • Denk gifvrij
  • Ruimte voor de natuur

Hierbij staat de sociale component voorop. De inkoopkeuze is duurzaam op het gebied van bij voorkeur meerdere van deze regels en boekt op geen enkele regel achteruitgang. Dit moet blijken uit een heldere argumentatie. Zo zorgt de gemeente ervoor dat elke inkoop zo duurzaam mogelijk is, waardoor we een positieve impact hebben op onze omgeving.

Heeft u nog vragen over het duurzame inkoopbeleid van de gemeente, bekijk dan het inkoop- aanbestedingsbeleid op de website van de gemeente Westerkwartier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Angelique Arends via angelique.arends@westerkwartier.nl of 0594-551503.