Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen. Dit kan op verschillende manieren.

Onderhandse volmacht

Dit is de meest gebruikte vorm.

  1. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van de persoon die u machtigt.
  2. Zet allebei een handtekening op de achterkant van uw stempas.

Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  • De persoon die u machtigt moet ook inwoner zijn van de gemeente Westerkwartier en een stempas hebben ontvangen.
  • De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.  
  • De persoon die u machtigt heeft een (kopie/foto op telefoon) van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Intrekken onderhandse machtiging

Heeft via de onderhandse volmacht iemand gemachtigd om voor u te stemmen en u wilt uiteindelijk toch zelf stemmen? Dat kan. U kunt de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt uw stempas terug aan de persoon die u gemachtigd heeft. U kunt dan met uw eigen stempas stemmen.

 

Schriftelijke volmacht

Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u van tevoren dit schriftelijk regelen door  een volmachtformulier ( model L8)(externe link) in te vullen. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn.

Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  • De persoon die u machtigt moet inwoner van Nederland zijn en een stempas hebben ontvangen;
  • De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.  

De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk. 

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de gemeente Westerkwartier,  t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek, of per mail naar inwonerszaken@westerkwartier.nl.

Digitaal aanvragen

Als u een DigiD inlogcode heeft, kunt u vanaf half mei online een aanvraag voor een schriftelijke volmacht doen.