Huishoudelijk afval is het afval dat voortkomt uit het hebben van een huishouden. Denk hierbij aan plastic, glas, papier, groente- en fruitresten, metaal en textiel.

U gooit dit weg via de afvalcontainer en gescheiden afvalstromen. Grofvuil, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval vallen niet onder huishoudelijk afval.

Hoe werkt het?

Hoe u uw afval correct aanbiedt, vindt u op de volgende pagina’s:

Wat kost het?

Alle huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Met deze inkomsten kan de gemeente uw huisvuil ophalen, afvoeren en verwerken. Het maakt niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van deze dienst; u bent afvalstoffenheffing verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. 

De gemeente Westerkwartier werkt met het Diftar-systeem. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. 

Het tarief is uit twee delen opgebouwd. Er is een deel wat u per jaar betaalt, het vastrecht. Het vaste tarief is voor elk huishouden gelijk ongeacht het aantal containers. Elk huishouden moet dit betalen, ook als u nooit afval aanbiedt. De kosten voor de milieuboer zijn hier ook in meegenomen. Voor de milieuboer hoeft u dus niet apart te betalen.

Daarnaast is er een variabel deel. Dit deel is afhankelijk van het aantal kilo’s afval dat u in uw groene en grijze container aanbiedt. 

De huidige tarieven vindt u op de afvalstoffenheffing pagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.