U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u nooit afval bij de weg zet.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • Vastrecht afvalstoffenheffing € 202,00 per jaar.
  • Variabel tarief rest afval € 0,45 per kg.
  • Variabel tarief gft afval  € 0,25 per kg.

Tussentijds weegoverzicht

Wilt u tussendoor weten hoeveel afval u tot nu toe heeft aangeboden? U kunt een 'tussentijds weegoverzicht ledigingen' opvragen. Dit kan via belastingen@westerkwartier.nl, deze wordt dan per e-mail of per post toegestuurd.

U kunt ook via het online formulier een weegoverzicht aanvragen, het overzicht wordt u dan per mail opgestuurd.

DigiD linkOnline een weegoverzicht opvragen

Verhuizingen of overlijden 

Bij verhuizing naar een andere gemeente of een overlijden, verrekenen we het afvalstoffenheffing vastrecht tot en met de maand van de verhuizing of het overlijden. De verhuizing of een overlijden wordt automatisch aan ons doorgegeven als dit bij de gemeente is gemeld. Ook ontvangt u een afrekening van de aangeleverde kilo’s.
Als u verhuist binnen de gemeente, lopen de kosten automatisch door voor uw nieuwe woonadres.

Voor vragen over een overlijden of het doorgeven van een correspondentieadres kunt u een email sturen naar belastingen@westerkwartier.nl.

Afvalcontainer deblokkeren

Als er geen inschrijving is op een adres dan worden de containers geblokkeerd. 

U kunt een verzoek indienen om de containers te laten deblokkeren.

Containers aanvragen, omruilen of deblokkeren

Informatie voor bedrijven

Bedrijven die qua omvang vergelijkbaar zijn met een meerpersoonshuishouden mogen hun afval door de gemeentelijke inzamelingsdiensten laten ophalen. Hiervoor betaald u reinigingsrecht.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met belastingen@westerkwartier.nl of bel met het algemene nummer 14 0594.

Overige tarieven

Voor overige belastingtarieven kunt u de verordeningen raadplegen via mijnoverheid.nl(externe link)

De tarieven voor het inleveren van afval op de milieustraten vindt u hier

Een vermindering op de naam van de Erven ontvangen?

Er is altijd één belastingplichtige op een adres. De belastingplichtige moet de belastingaanslagen betalen. Wanneer de belastingplichtige komt te overlijden, wordt de achterblijvende persoon als belastingplichtige aangewezen.

Dit heeft als gevolg dat de erfgenamen van de overledene een vermindering van de oorspronkelijke aanslag en een rekening voor de aangeleverde kilo’s afval ontvangen. Deze vermindering moet niet betaald worden. De oorspronkelijke aanslag en de vermindering hebben allebei hetzelfde aanslagnummer. De afrekening voor de aangeleverde kilo’s afval moet wel betaald worden. Deze afrekening heeft een ander aanslagnummer.

De nieuwe belastingplichtige ontvangt een nieuwe aanslag afvalstoffenheffing. Deze aanslag moet wel betaald worden. De vermindering op naam van erven en de nieuwe aanslag worden niet tegen elkaar weggestreept, omdat er sprake is van een nieuwe belastingplichtige.

Wanneer u met automatische incasso wilt betalen moet u deze opnieuw aanvragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.