Afvalsoorten

Informatie over asbest glas, grofvuil, huishoudelijk afval, KCA, oud papier, textiel en zwerfafval

 • Glas

  Glas kan eindeloos en voor 100% worden gerecycled: van scherven worden nieuwe flessen en potjes gemaakt. Dat maakt glas een duurzame verpakking.

 • Grofvuil

  Huishoudelijk afval dat te groot,- en of te zwaar is om in een afvalzak of container te stoppen, noemen we grofvuil.

 • Huishoudelijk afval

  Huishoudelijk afval is afval dat voortkomt uit het hebben van een huishouden. Dit afval kunt u inleveren via het gescheiden afval en uw containers.

 • Klein chemisch afval

  Onder Klein Chemisch Afval (ook wel Klein Gevaarlijk Afval) verstaan we afval wat stoffen bevat die gevaarlijk kunnen zijn. Daarom worden ze apart ingezameld.

 • Kleine, handzame elektrische en elektronische apparaten

  Kleine, handzame elektrische en elektronische apparaten levert u in bij de milieuboer.

 • Oud papier en karton

  Oud papier en karton zijn afvalsoorten die erg goed te recyclen zijn. In Nederland bestaat nieuw papier en karton voor ruim 80% uit oud papier.

 • Plastic en drinkpakken

  Per 2021 werken we met de milieu- en textielpuut. Deze gebruikt u voor plastic en textiel. Ze zijn bij verschillende uitgiftepunten verkrijgbaar.

 • Textielinzameling

  Gebruikte kleding en textiel kan vaak worden hergebruikt. Gooi het niet in de grijze container, maar doe het in een textielpuut of textielcontainer.