Pagina opties

Groter
A A

Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  De gemeente Westerkwartier werkt met het Diftar-systeem voor de inzameling van huishoudelijk- en groen afval (de groene en de grijze container): Diftar staat voor gedifferentieerd tarief.

 • Wat kost het?

  Het tarief is uit twee delen opgebouwd. Er is een vast deel en een variabel deel. Het vaste tarief is voor iedereen gelijk ongeacht het aantal containers. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal kilo’s afval dat u aanbiedt. De tarieven staan bij afvalstoffenheffing vermeld.

  Voor het afval dat door de milieuboer wordt meegenomen, gelden deze tarieven niet.

 • Hoe werkt het?

  De grijze en de groene container worden afwisselend eenmaal per 2 weken geleegd.  De milieuboer rijdt wekelijks vanaf 7:30 uur uur zijn route door de gemeente om afval gescheiden in te zamelen. De ophaaldagen kunt u raadplegen via de afvalkalender.

  Uw afval wordt alleen opgehaald als u dit op de juiste manier aanbiedt. Anders laten de ophalers het afval staan. Let hierbij op volgende punten:

  • Sorteer het afval.
  • Verpak het restafval bij voorkeur in vuilniszakken.
  • Zorg ervoor dat de afvalcontainer niet te vol of te zwaar is.

  Informatie over de afvalcontainers

 • Misschien bent u op zoek naar: