Pagina opties

Groter

Afval, huishoudelijk afval

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over onze dienstverlening

  Alleen locatie Zuidhorn is geopend. Kom alleen langs als het noodzakelijk is, bij voorkeur alleen en maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak. Maak van te voren telefonisch een afspraak via 14 0594

  Updates op de pagina over het Coronavirus

 • Wat is het?

  De gemeente Westerkwartier werkt met het Diftar-systeem voor de inzameling van huishoudelijk- en groen afval (de groene en de grijze container): Diftar staat voor gedifferentieerd tarief.

 • Hoe werkt het?

  De grijze en de groene container worden afwisselend eenmaal per 2 weken geleegd.  De milieuboer rijdt wekelijks vanaf 7:30 uur uur zijn route door de gemeente om afval gescheiden in te zamelen. De ophaaldagen kunt u raadplegen via de afvalkalender.

  Uw afval wordt alleen opgehaald als u dit op de juiste manier aanbiedt. Anders laten de ophalers het afval staan. Let hierbij op volgende punten:

  • Sorteer het afval.
  • Verpak het restafval bij voorkeur in vuilniszakken.
  • Zorg ervoor dat de afvalcontainer niet te vol of te zwaar is.

  Informatie over de afvalcontainers

 • Wat kost het?

  Het tarief is uit twee delen opgebouwd. Er is een vast deel en een variabel deel. Het vaste tarief is voor iedereen gelijk ongeacht het aantal containers. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal kilo’s afval dat u aanbiedt. De tarieven staan bij afvalstoffenheffing vermeld.

  Voor het afval dat door de milieuboer wordt meegenomen, gelden deze tarieven niet.

 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: