Pagina opties

Groter

Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  Huishoudelijk afval is het afval dat voortkomt uit het hebben van een huishouden. Denk hierbij aan plastic, glas, papier, groente- en fruitresten, metaal en textiel. Grofvuil, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval vallen niet onder huishoudelijk afval.

  In onze gemeente wordt het huishoudelijk afval door twee inzamelaars opgehaald:

  • De containers worden door Renewi geleegd
  • Het gescheiden afval wordt door de milieuboer opgehaald

 • Hoe werkt het?

  Uw afval wordt alleen opgehaald als u dit op de juiste manier aanbiedt. Anders laten de inzamelaars het afval staan. Hoe u uw afval correct aanbiedt, vindt u op de volgende pagina’s:

 • Wat kost het?

  De gemeente Westerkwartier werkt met het Diftar-systeem. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief.

  Het tarief is uit twee delen opgebouwd. Er is een vast deel wat u per jaar betaalt. Het vaste tarief is voor elk huishouden gelijk ongeacht het aantal containers. Elk huishouden moet dit betalen, ook als u nooit afval aanbiedt. Daarnaast is er een variabel deel. Dit deel is afhankelijk van het aantal kilo’s afval dat u in uw container aanbiedt. De tarieven staan bij afvalstoffenheffing vermeld.

  Voor het afval dat door de milieuboer wordt meegenomen, gelden deze tarieven niet.

 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: