De gemeente Westerkwartier vindt een levendige en actieve gemeenschap belangrijk. Daarom heeft de gemeente een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Zo zijn de risico’s van veel evenementen in de gemeente verzekerd. Echter niet alle evenementen zijn verzekerd! Hieronder geven we aan wat de collectieve evenementenverzekering inhoudt, hoe deze werkt en wat van u wordt verwacht.

Wat is het?

Een evenement is een verplaatsbare, georganiseerde gebeurtenis, manifestatie, dag of week. Het maakt niet uit of het evenement besloten of openbaar is.

De verzekering is bedoeld als vangnet en niet zonder meer geschikt een eigen evenementenverzekering te vervangen. Dat hangt erg af van uw evenement. Voor een goed advies over een passende verzekering voor uw evenement raden wij u aan een verzekeraar of een verzekeringsadviseur te raadplegen. U kunt daarvoor de verzekeringspolis en de verzekeringsvoorwaarden hieronder downloaden.

Niet verzekerde evenementen

Niet verzekerd zijn de volgende evenementen :

 • Evenementen met meer dan 2.500 bezoekers per dag. Evenementen waarvoor de vergunning is afgewezen
 • Evenementen waarvoor geen vergunning is aangevraagd, waar wel een vergunning voor nodig is
 • Gemotoriseerde snelheidswedstrijden
 • Houseparty’s
 • Protestacties en protestmanifestaties
 • Bedrijfsevenementen

Hoe werkt het?

De verzekering dekt de schades van de individuele vrijwilligers die tijdens het vrijwilligerswerk ontstaan, bijvoorbeeld schade aan lijf of eigendommen van derden, financiële schade door slecht beheer van bestuurders of letsel aan het eigen lichaam. De verzekering dekt niet de schade van de verenigingen of stichtingen zelf, zoals de penningmeester die geld verduistert. De vrijwilligersverzekering dekt een aantal soorten schade:

 • Aansprakelijkheid van de organisator tot € 2,5 mln. per aanspraak en € 5 mln. per jaar per gemeente.
 • Materiaal tot € 5.000 per aanspraak en € 10.000 per evenement.
 • Kasgeld tot € 2.500 per evenement
 • Ongevallen medewerkers : zie de polis. Deze dekking keert uit bij lichamelijk letsel dat overlijden of blijvende invaliditeit veroorzaakt.
 • Persoonlijke eigendommen medewerkers
 • Rechtsbijstand medewerkers

In de polis en in de voorwaarden vindt u meer informatie over de dekking, de eigen risico’s en de maximale uitkeringen. De polis en de voorwaarden kunt u via deze pagina raadplegen.

Wat moet ik doen?

 • U moet onderzoeken of uw evenement past binnen de evenementenverzekering.
 • U hoeft zich niet aan te melden voor de verzekering. De verzekering dekt automatisch alle evenementen die aan de voorwaarden voldoen. Leest u dus de voorwaarden van de verzekering(externe link) goed en laat u zich indien nodig adviseren door een deskundige.

Schade melden. En dan?

 • U kunt schade melden op schade@westerkwartier.nl.
 • De gemeente zendt de claim daarna door naar de verzekeraar.
 • De verzekeraar handelt de schade rechtstreeks met u af. De gemeente krijgt bericht hoe de claim is afgehandeld. Over de afhandeling van de schade kunt u alleen met de verzekeraar contact hebben.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.