Wil je carbidschieten? Vraag dan een ontheffing aan. Carbidschieten is een traditie die hoort bij de viering van de jaarwisseling. Het is echter niet zonder risico’s en de zware knallen kunnen overlast geven voor mensen en dieren.

Om te zorgen dat de risico’s en de overlast beperkt blijven, heb je voor carbidschieten in alle gevallen een ontheffing nodig. Dit is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Westerkwartier.(externe link)

Welke locaties hebben een vergunning of ontheffing

Op de kaart vindt u alle locaties in de gemeente Westerkwartier die een vergunning of ontheffing hebben voor het carbitschieten.

Heb je altijd een ontheffing nodig om te mogen carbidschieten?

Ja, in alle gevallen is een ontheffing nodig. De gemeenteraad van Westerkwartier heeft in de APV bepaald dat carbidschieten alleen is toegestaan met ontheffing.

Waaraan moet je voldoen om een ontheffing te krijgen?

We maken onderscheid tussen “bestaande situaties” en “nieuwe situaties”.

Bestaande situatie

Er is sprake van een bestaande situatie als je wilt carbidschieten op een locatie waar dat tijdens een of meer van de jaarwisselingen in de afgelopen drie jaar op een legale manier heeft plaatsgevonden en je wilt nu niet meer carbidbussen gebruiken. Op een legale manier betekent:

  1. Je had een ontheffing als dat nodig was volgens de regels die toen van toepassing waren, of
  2. Je voldeed aan de algemene regels die van toepassing waren.

Nieuwe situatie

In de volgende gevallen wordt het carbidschieten beoordeeld als nieuwe situatie:

  1. Je wilt carbidschieten op een locatie waar dat nog niet eerder tijdens de afgelopen 3 jaarwisselingen heeft plaatsgevonden.
  2. Je maakt gebruik van een locatie waar ook al carbidschieten is geweest tijdens een of meer van de afgelopen 3 jaarwisselingen, maar je wilt nu meer carbidbussen gebruiken.
  3. Je maakt gebruik van een locatie waar carbidschieten heeft plaatsgevonden tijdens een of meer jaarwisselingen in de afgelopen 3 jaar, maar dat carbidschieten was niet toegestaan op grond van de oude regels, b.v. omdat er geen ontheffing was of omdat er niet werd voldaan aan regels voor carbidschieten zonder ontheffing.

Welke voorwaarden gelden er voor een bestaande situatie?

Het carbidschieten vond plaats met ontheffing

Heb je minimaal één keer tijdens de afgelopen 3 jaren een ontheffing gekregen voor carbidschieten op een bepaalde locatie, dan kun je nu ook ontheffing krijgen. Soms werden daarbij bijzondere voorwaarden gesteld, zoals toestemming van de eigenaar van de locatie en/of toestemming van bewoners of gebruikers van gebouwen in de omgeving. Toestemming van de eigenaar is nog steeds nodig (als je niet zelf eigenaar bent). Toestemming van bewoners of gebruikers van gebouwen in de omgeving is niet meer nodig als de locatie voldoet aan de voorwaarden voor nieuwe situaties.

Het carbidschieten vond plaats zonder ontheffing

Als er geen ontheffing is verleend voor het carbidschieten, wordt onderzocht of de locatie voldeed aan de algemene voorschriften die van toepassing waren op carbidschieten zonder ontheffing. Is dat het geval, dan kan er nu ontheffing verleend worden.

Is dat niet het geval, dan moet een locatie gezocht worden die voldoet aan de voorwaarden voor nieuwe situaties. Voor het grondgebied van de oude gemeente Zuidhorn geldt dat de algemene voorwaarden minder duidelijk waren geformuleerd dan in de andere gemeenten. Hierdoor kunnen carbidschieters in de veronderstelling zijn geweest dat ze aan de voorwaarden voldeden, terwijl de locatie niet geschikt was vanwege mogelijk hinder of risico’s. Voor locaties in Zuidhorn kan daarom onderzocht worden of een maatwerk oplossing mogelijk is, als er dit jaar geen locatie beschikbaar is die aan voldoet aan de voorwaarden voor nieuwe situaties.

Welke voorwaarden gelden er voor een nieuwe situatie?

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing in nieuwe situaties, moet de locatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De locatie ligt buiten de bebouwde kom.
  2. De opstelplaats van de carbidbussen ligt op minimaal 150 meter van gebouwen van derden. Voor de gebouwen van de eigenaar van het perceel waar carbidschieten plaatsvindt geldt geen afstandseis
  3. Vanaf de opstelplaats van carbidbussen moet het vrije schootsveld ten minste 75 meter te bedragen. Hierin mogen geen openbare wegen of paden gelegen zijn.
  4. Er mogen maximaal 40 carbidbussen worden opgesteld.

Hoe kun je een aanvraag indienen voor een ontheffing?

DigiD linkOnline een ontheffing carbidschieten aanvragen

Vraag de ontheffing uiterlijk 1 december 2023 aan. Heeft u ook een evenementenvergunning nodig? Dan geldt die termijn.

Welke regels gelden er tijdens het carbidschieten?

In de ontheffing staan de regels waaraan je moet voldoen tijdens het carbidschieten. De regels die dit jaar als standaard worden gehanteerd staan in het document Modelvoorschriften carbidschieten

In bijzondere situaties kan het nodig zijn aanvullende of afwijkende voorschriften te stellen.
Samenloop met andere vergunningen/ontheffingen

Als het carbidschieten openbaar toegankelijk is voor publiek, is naast de ontheffing voor carbidschieten ook een evenementenvergunning nodig.

Wordt er tijdens het carbidschieten tegen betaling drank verkocht, dan is een ontheffing nodig op grond van de Alcoholwet.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.