In het gehele winkelgebied Leek geldt een blauwe zone. In deze blauwe zone mag op de volgende momenten maximaal twee uur lang worden geparkeerd met een parkeerschijf:

  • maandag tot en met donderdag en zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur
  • vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur

De blauwe zone is te herkennen aan de blauwe streep langs de parkeerplaatsen. Daarnaast wordt het begin en eind van de parkeerschijfzone aangeduid met bebording.

DigiD linkAanvraag ontheffing blauwe zone

Wat houdt het in?

Met een ontheffing parkeerduur "Blauwe Zone", verleent de gemeente u ontheffing voor het verbod om langer dan 2 uur te parkeren langs of achter de blauwe streep in de parkeerschijfzone gedurende de dagen en tijdstippen waarop de parkeerduur van kracht is. Deze ontheffing is geldig voor het gehele winkelgebied van Leek.

Hoe werkt het?

U heeft recht op een ontheffing als u woonachtig bent binnen het winkelgebied van Leek (Blauwe Zone gebied), en u niet over een eigen parkeerplaats beschikt of exclusief gebruik kan maken van een parkeerplaats elders. Per woonadres mag slechts één voertuig gebruik maken van de ontheffing. U ontvangt bij een positieve beoordeling van uw aanvraag een pasje. Indien u over een gehandicaptenparkeerkaart beschikt hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vult het aanvraagformulier ontheffing parkeerduur "Blauwe Zone" online in (u heeft uw DigiD inlogcode nodig) of u haalt een papieren versie op bij het gemeentehuis locatie Leek. Binnen 10 werkdagen ontvang u middels brief een positief of negatief besluit hierop.

Wat kost het?

De kosten van de ontheffing zijn, na goedkeuring € 36,35.

Aanvullende informatie

Ten behoeve van de controle dient de verstrekte pas in het bijgeleverde plastic hoesje aan de binnenkant van de voorruit, bestuurderszijde worden geplakt. Op deze wijze kan de pas bij controle worden gescand, Als uw pas niet op juiste wijze wordt aangebracht kan er geen controle plaatsvinden en is uw ontheffing niet geldig.

Tot slot wijzen wij u erop dat er bij een eventuele verhuizing uw ontheffing automatisch vervalt. Als u de ontheffing niet meer gebruikt, vindt er geen terugbetaling van leges plaats.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.