Asbest kan in veel verschillende producten voorkomen. Asbesthoudende golfplaten zijn bijvoorbeeld een bekende en veelvoorkomende toepassing.

Als asbest afbrokkelt komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Juist daarom zijn regels vastgesteld voor het verwijderen van asbest.

Asbest verwijderen als particulier

Als particulier mag u zelf éénmalig maximaal 35 m² van de volgende materialen verwijderen:

  • geschroefde, hechtgebonden, asbesthoudende (dak)platen;
  • asbesthoudende vloertegels;
  • niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking; en
  • losliggende asbesthoudende platen of delen daarvan waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien).

Andere asbesthoudende toepassingen moeten door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. Ook als het asbesthoudende materiaal afkomstig is van een gebouw/bouwwerk dat wordt gebruikt voor beroep of bedrijf moet het asbest worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U kunt gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven vinden via www.ascert.nl(externe link). U kunt via www.ascert.nl(externe link) ook gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus vinden.

Wat moet ik doen?

Voor het verwijderen van asbest moet altijd een sloopmelding worden ingediend. Dit doet u via www.omgevingsloket.nl(externe link).

Nadat de sloopmelding is ingediend ontvangt u bericht van de gemeente of u het asbest zelf mag verwijderen. Als u de werkzaamheden zelf mag uitvoeren ontvangt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding waaraan een aantal voorwaarden worden verbonden. Ook wordt informatie gegeven over het veilig verwijderen en afvoeren van het asbesthoudende materiaal. Zo moet het asbesthoudende materiaal bijvoorbeeld in plastic worden verpakt om het te mogen afvoeren. Het plastic is niet verkrijgbaar via de gemeente maar kan worden gekocht bij bijvoorbeeld een bouwmarkt.

Bij de ontvangstbevestiging van de sloopmelding ontvangt u ook twee registratieformulieren waarmee u het asbesthoudende afval tegen het geldend tarief kunt afvoeren naar de milieustraat.

Asbest inleveren op de milieustraat

Wanneer u het asbest heeft verwijderd kunt u het inleveren op de milieustraat. Hier zijn een aantal eisen aan verbonden:

  • U moet de formulieren meenemen die u van de gemeente heeft ontvangen na het maken van een sloopmelding.
  • Het asbest moet in plastic verpakt zijn. Dit plastic kunt u bijvoorbeeld bij een bouwmarkt kopen.
  • U mag niet meer dan 500 kilo aanbieden.

Ik heb mijn asbest al verwijderd en wil het naar de milieustraat brengen, wat moet ik doen?

Wanneer u het asbest al heeft verwijderd moet u alsnog een sloopmelding maken om de juiste formulieren te krijgen. Alleen met deze formulieren kunt u het asbest inleveren op de milieustraat.

Wat kost het?

Asbest inleveren kost:

  • 1-250 kg € 16,50
  • 251-500 kg € 33,00

U kunt maximaal 500 kg asbest aanbieden. Op de milieustraat wordt het asbest gewogen. Weet u niet zeker hoeveel kilo u aanbiedt? Kies dan eerst voor 1-250 kg. Als blijkt dat u toch 251 kg of meer aanbiedt, kunt u later nogmaals voor 1-250 kg betalen.

Levert u naast asbest ook ander afval in? Dan betaalt u apart voor het asbest en het andere afval.

Heeft u vragen over asbest?

Heeft u vragen over het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal? Neem dan gerust contact op met de gemeente via 14 0594.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.