Asbest verwijderen

Asbest kan in veel verschillende producten voorkomen. Dakplaten zijn bijvoorbeeld een bekend product wat vroeger veel van asbest werd gemaakt.

Als asbest afbrokkelt komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom zijn regels vastgesteld voor het verwijderen van asbest.

Asbest verwijderen als particulier

Als particulier mag u zelf éénmalig maximaal 35 m² van de volgende materialen verwijderen:

 • geschroefde, hechtgebonden, asbesthoudende (dak)platen;
 • asbesthoudende vloertegels;
 • niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking;
 • losliggende asbesthoudende platen of delen daarvan waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien).

Andere asbesthoudende toepassingen moeten door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. Ook als het asbesthoudende materiaal afkomstig is van een gebouw/bouwwerk dat wordt gebruikt voor beroep of bedrijf moet het asbest worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U kunt gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven vinden via Stichting Ascert. U kunt via Stichting Ascert ook gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus vinden.

Wat moet ik doen?

 • Voor het verwijderen van asbest moet altijd een sloopmelding worden ingediend. Dit doet u via het omgevingsloket
 • De gemeente beslist of u het asbest zelf mag verwijderen. Aan het verwijderen van asbest zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden en overige informatie krijgt u via de post samen met de registratieformulieren voor het inleveren van het asbest op de milieustraat.
 • Verwijder het asbest veilig. Gebruik bijvoorbeeld beschermende kleding, een veiligheidsbril en een mondkapje.
 • Voer het asbest veilig af. U moet het asbest inpakken in plastic. Dit plastic kunt u bijvoorbeeld bij een bouwmarkt kopen. Als u het asbest inlevert op de milieustraat, neem dan de registratieformulieren mee.

Asbest inleveren op de milieustraat

Wanneer u het asbest heeft verwijderd kunt u het inleveren op de milieustraat. Hier zijn een aantal eisen aan verbonden:

 • U moet de registratieformulieren meenemen die u van de gemeente heeft ontvangen na het maken van een sloopmelding.
 • Het asbest moet in plastic verpakt zijn. Dit plastic kunt u bijvoorbeeld bij een bouwmarkt kopen.
 • U mag niet meer dan 500 kilo aanbieden.

Ik heb mijn asbest al verwijderd en wil het naar de milieustraat brengen, wat moet ik doen?

Wanneer u het asbest al heeft verwijderd moet u alsnog een sloopmelding bij het omgevingsloket maken om de juiste formulieren te krijgen. Alleen met deze formulieren kunt u het asbest inleveren op de milieustraat.

Asbestgelijkend materiaal (golfplaten, eterniet) inleveren

Asbestgelijkend materiaal is met het blote oog niet van asbest te onderscheiden. Om deze reden moet asbest en asbestgelijkend materiaal op dezelfde manier worden aangeboden op de milieustraat. 

Heeft u dus golfplaten of andere dakplaten die u wilt inleveren? Dan moet u hiervoor ook een sloopmelding aanvragen via het omgevingsloket.  

Ik wil weten wat de stand van zaken van mijn sloopmelding is

Wilt u weten wat de stand van zaken van uw sloopmelding is? Neem dan contact op met het team Toezicht, Controle en Handhaving via 14 0594 of info@westerkwartier.nl

Wat kost het?

Asbest inleveren kost:

 • 1-250 kg € 16,50
 • 251-500 kg € 33,00

U kunt maximaal 500 kg asbest aanbieden. Op de milieustraat wordt het asbest gewogen. Weet u niet zeker hoeveel kilo u aanbiedt? Kies dan eerst voor 1-250 kg. Als blijkt dat u toch 251 kg of meer aanbiedt, kunt u later nogmaals voor 1-250 kg betalen.

Levert u naast asbest ook ander afval in? Dan betaalt u apart voor het asbest en het andere afval.

Heeft u vragen over asbest?

Heeft u vragen over het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal? Neem dan gerust contact op met de gemeente via 14 0594 of info@westerkwartier.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.