Pagina opties

Groter

Op deze website is informatie te vinden over de wijze waarop de gemeente Westerkwartier de inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo heeft vormgegeven. Bij de inkoop is gekozen voor de methodiek Bestuurlijk Aanbesteden. Met deze methodiek is voortgebouwd aan de totstandkoming van een veerkrachtig Sociaal Domein.