De looptijd van de Deelovereenkomst Wmo is in samenspraak met de zorgaanbieders uit het Inkoopnetwerk en de Adviesgroep Wmo gewijzigd.

De inhoud en de aanleiding van deze wijziging is beschreven in het Uitgewerkte voorstel ‘Verlengen en beëindigen Deelovereenkomst Wmo’. De wijziging houdt in dat de Deelovereenkomst met gecontracteerde zorgaanbieders eindigt op 30 juni 2022.
De aanleiding voor deze wijziging is onder meer het bevorderen van de integraliteit tussen de Wmo en Jeugd. Door deze wijziging kunnen de nieuwe contracten Wmo en Jeugd op hetzelfde moment ingaan.