Op donderdag 6 juni 2024 mag u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. 

Wie mag stemmen?

U mag stemmen als: 

 • U de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt en 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024; 
 • U niet bent uitgesloten van het kiesrecht 

Heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie dan mag u in Nederland stemmen als:

 • U op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024) officieel - volgens de basisregistratie personen (BRP)-  in  Nederland woont;
 • U zich (eenmalig) laat registreren bij uw gemeente met een Y-32 formulier(externe link).

Vanuit de gemeente worden alle inwoners van andere lidstaten van de Europese Unie die nog niet geregistreerd staan aangeschreven. Zij krijgen de mogelijkheid om zich via het Y-32 formulier(externe link) te registreren als kiezer in Nederland.

Stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als niet-Nederlander

Heb je de nationaliteit van 1 van de lidstaten van de Europese Unie? Dan kun je ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Je kunt er ook voor kiezen om te stemmen in je land van herkomst voor de leden van je eigen lidstaat. Je moet wel kiezen: 2 keer stemmen mag niet.

Heb je (ook) de Nederlandse nationaliteit, ben je 18 jaar of ouder en woon je in onze gemeente? Dan hoef je geen formulier in te vullen. Je bent dan automatisch geregistreerd als kiezer.

In je land van herkomst stemmen

Wil je stemmen in het EU-land waarvan je de nationaliteit hebt? Dan moet je in dat land aangeven dat je wilt stemmen als kiezer in het buitenland. Je mag dan niet in Nederland je stem uitbrengen en je krijgt ook geen stempas. Je hoeft dan niets aan ons door te geven.

In Nederland stemmen

Wil je in Nederland stemmen? Dan moet je het registratieformulier invullen. Je stuurt het formulier samen met een kopie van je geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.

Voorwaarden

Als je je al eerder hebt geregistreerd als kiezer in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, dan hoef je dat niet nog een keer te doen.

Registratieformulier

Met dit formulier verklaar je niet van het kiesrecht te zijn uitgesloten, en niet in een andere lidstaat van de Europese Unie te zullen deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Registratieformulier Model Y 32 (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland)(externe link)

Je kunt op drie manieren het registratieformulier Model Y 32 opsturen.

 • Via e-mail naar: verkiezingen@westerkwartier.nl
 • Via de post:
  Gemeente Westerkwartier
  team inwonerszaken, verkiezingen
  Postbus 100
  9350 AC Leek
 • Afgeven bij de balie van inwonerszaken in het gemeentehuis.

Bij het ingevulde en ondertekende formulier voeg je een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.

Het registratieformulier voor de verkiezing van het Europees Parlement moet uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 door inwonerszaken van de gemeente Westerkwartier zijn ontvangen.