Werken aan het verhaal van Westerkwartier

“Jullie zijn de grote verbinder,” zo hield Ingrid van de Vegte de aanwezigen bij de Vooruitkijkspiegel “Vol en Wijds Westerkwartier” voor. De Vooruitkijkspiegel werd goed bezocht.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om te kijken naar onderwerpen die belangrijk zijn in de toekomst. Dat doet ze graag met inwoners. Daarom is de thema-avond Vooruitkijkspiegel in het leven geroepen. Die vinden een paar keer per jaar plaats.

Bouwen op zekerheden

Van de Vegte was een van de inleiders bij deze Vooruitkijkspiegel. Ze is  oud-directeur/bestuurder van het Fries Sociaal Planbureau en tegenwoordig zelfstandig strategisch adviseur. Volgens haar moet je met plannen voor de toekomst van Westerkwartier bouwen op zekerheden. Zo weten we zeker dat vergrijzing, meer vraag naar zorg, schaarste aan woningen en klimaatverandering de komende jaren een grote rol zullen spelen. Lastiger is het om onzekerheden een plek te geven in toekomstplannen. Het gaat dan om de invloed van migratie, beschikbare financiën van Den Haag en de spreiding van voorzieningen zoals bibliotheken en openbaar vervoer. Spannend is het hoe de relatie overheid en burger zich verder ontwikkelt: gaat de boosheid door of krijgen we weer wat meer vertrouwen?

Van de Vegte: “Tegelijkertijd zie ik mooie kansen voor Westerkwartier. Jullie ligging in het Noorden is prachtig. Jullie kunnen verbinden, hoe moeilijk dat ook is. Nieuwe organisatievormen helpen ook, zoals nieuwe coöperaties voor voedsel of energie. Er zijn nieuwe verdienmodellen.” Volgens Van de Vegte is de keuze aan inwoners en gemeenteraad: hoe vol en wijds willen zij Westerkwartier maken in de toekomst? “Maak met elkaar het verhaal van de toekomst.”

Brede welvaart centraal stellen

Marijn Molema was de andere inleider. Hij is programmamanager bij datzelfe Fries Sociaal Planbureau en deeltijd-hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de hand van oude kaarten liet hij zien dat tot en met de jaren ’70 van de vorige eeuw vanuit en in Den Haag de plannen gemaakt werden. Daar werden letterlijk de kaarten van ons gebied getekend. De gemeenten die zijn samengegaan in Westerkwartier, kwamen zelfs niet op de plankaarten voor. Molema liet zien dat pas zo’n 30 jaar geleden dat veranderde: de regio kreeg meer invloed. De plannen bleven echter hoofzakelijk gericht op de economische ontwikkeling. Molema: “We moeten nu de brede welvaart centraal stellen. Bij brede welvaart kijken we niet alleen economisch, maar bijvoorbeeld ook naar ontwikkelingen op de gebieden welzijn, sociaal en milieu.” Molema ziet voor de toekomstplannen een hoofdrol voor gemeenten. “Een gemeente en gemeenteraad dienen leiding te geven aan de dubbele verbreding van de ontwikkeling van beleid. Allereerst de verbreding van economische ontwikkeling naar brede welvaart. En verbreding van het proces: ontwikkel je visie vanuit de dopen, wijken en maatschappelijke verbanden, dus van onderop.”

Afstand tussen inwoners en gemeentebestuur

In de discussie die op de inleidingen volgde, lieten aanwezige inwoners zich niet onbetuigd. Enkele inwoners wezen op landen als Frankrijk en Oostenrijk, waar er meer waarde gehecht wordt aan de voorzieningen op het platteland. In Frankrijk zou in dorpen de afstand veel kleiner zijn tussen inwoners en gemeentebestuur. In het gesprek over de weerbarstigheid om bouwprojecten van de grond te krijgen, wees  wethouder Hans Haze erop dat er in Westerkwartier echt meer kan dan we wel eens denken. De aanwezige raadsleden lieten ook van zich horen. Bijvoorbeeld raadslid Jan van der Laan (VVD) zag in de A7 een zeer belangrijke ontwikkelingsas. En Annelie Bonnet (D66) had een eenvoudige oplossing voor het te kleine aantal jongeren in de gemeentepolitiek: “Stem op jonge mensen.”

Vicevoorzitter van de raad, Klaas-Wybo van der Hoek, sloot deze Vooruitkijkspiegel af: “Onze Vooruitkijkspiegels leveren een mooie bijdrage aan de kwaliteit van ons gesprek over de toekomst. Zo proberen we als raad inderdaad hierbij de leiding te nemen. Over alle partijpolitieke verschillen heen werken we aan ons verhaal van Westerkwartier.”

Vooruitkijkspiegel

De gemeenteraad vindt het belangrijk om te kijken naar onderwerpen die belangrijk zijn in de toekomst. Dat doet ze graag met inwoners. Daarom is de thema-avond Vooruitkijkspiegel in het leven geroepen. Die vinden een paar keer per jaar plaats.

Bij de Vooruitkijkspiegels geven deskundigen inleidingen en gaan ze het gesprek aan. Die bijdragen stimuleren het denken en de gedachtewisseling. De Vooruitkijkspiegels verrijken de kijk op onze toekomst.

Ze zijn ook terug te kijken: https://www.westerkwartier.nl/vooruitkijkspiegel