Vrijwilligersverzekering

De gemeente Westerkwartier vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Daarom heeft de gemeente voor alle vrijwilligers in de gemeente een verzekering afgesloten. Zo zijn alle vrijwilligers in onze gemeente goed verzekerd.

U hoeft zich voor deze verzekering niet aan te melden. Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren

DigiDSchade melden

Meer details

Ook mantelzorgers vallen onder de verzekering als zij aantoonbaar langdurig langer dan acht uur per week mantelzorg geven.

De verzekering is bedoeld als vangnet. Wij raden af om met het oog op de vrijwilligersverzekering bestaande verzekeringen op te zeggen. Voor een passende verzekering voor uzelf en uw vrijwilligersorganisatie moet u deskundig advies vragen bij een verzekeraar of een verzekeringsadviseur.

Belangrijk is ook dat de vrijwilligersverzekering alleen schades dekt die andere verzekeringen niet dekken.

Schades aan eigendommen van vrijwilligersorganisaties zijn niet op de vrijwilligersverzekering gedekt. Dit is namelijk geen schade ten laste van de individuele vrijwilliger.

Hoe werkt het?

De verzekering dekt de schades van de individuele vrijwilligers die tijdens het vrijwilligerswerk ontstaan, bijvoorbeeld schade aan lijf of eigendommen van derden, financiële schade door slecht beheer van bestuurders of letsel aan het eigen lichaam. De verzekering dekt niet de schade van de verenigingen of stichtingen zelf, zoals de penningmeester die geld verduistert.

De vrijwilligersverzekering dekt een aantal soorten schade:

  • Aansprakelijkheid van de vrijwilliger
  • Ongevallen van de vrijwilliger
  • Aansprakelijkheid van de rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Verkeersaansprakelijkheid van de rechtspersonen

In de polis en in de voorwaarden vindt u meer informatie over de dekking, de eigen risico’s en de maximale uitkeringen. De polis en de voorwaarden kunt u via deze pagina raadplegen..

Wat moet ik doen?

Schade melden. En dan ?

U kunt schade melden met het formulier op deze pagina. Op het formulier staat wat u verder moet doen.

De gemeente zendt de claim daarna door naar de verzekeraar.

De verzekeraar handelt de schade rechtstreeks met u af. De gemeente krijgt bericht hoe de claim is afgehandeld. Over de afhandeling van de schade kunt u alleen met de verzekeraar contact hebben.

U kunt ook schade melden rechtstreeks op de website van de verzekeraar, Centraal Beheer Achmea, door op deze link te klikken. Op die pagina vindt u ook meer informatie over de verzekering.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.