Net als alle andere gemeenten in Nederland heeft de Gemeente Westerkwartier het Klimaatakkoord getekend. Hiermee heeft de gemeente zichzelf de taak opgelegd om het verbruik van energie uit fossiele bronnen (aardgas, aardolie en steenkool) terug te dringen.

De eerste stap hierin is het inzetten op energiebesparing, want wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. Daarnaast wil de gemeente de energie die wel nodig is opwekken uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Hiervoor zijn natuurlijk productielocaties nodig binnen de gemeente Westerkwartier. Het energiebeleid en de visie van de gemeente over het reduceren van energieverbruik en het opwekken van hernieuwbare energie staat omschreven in de ‘Visie Hernieuwbare Elektriciteit’, die in april 2020 door de Raad is vastgesteld en kunt vinden op deze pagina.