Vervoersvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om uzelf te kunnen verplaatsen in de omgeving. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

 • een scootmobiel
 • een aanpassing aan uw auto
 • deelname aan collectief vervoer, zoals een regiotaxi

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

DigiDContactformulier WMO

Wat moet ik doen?

 • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Is een vervoersvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Contactmogelijkheden

 • Via het contactformulier
 • U kunt de melding ook telefonisch doen. Telefoonnummer 14 0594, bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.
 • Ook kunt u via de mail een melding doen via het mailadres wmo@westerkwartier.nl. Vermeldt in de mail graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden waarom u een melding doet.

Heeft u een hulpvraag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. In het formulier stellen we u een paar inhoudelijke vragen zodat we ons goed voor kunnen bereiden op uw vraag. Nadat het formulier is verstuurd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Per 1 juli 2019 komen er een aantal wijzigingen met betrekking tot het collectief vervoer (taxipas Wmo). Maakt u gebruik van een taxipas van de gemeente dan kunt u vanaf 1 juli 2019 maximaal 25 km enkele reis tegen een verlaagd tarief reizen. Daarnaast kunt u tegen een verlaagd tarief naar diverse vastgestelde bestemmingen reizen. Die bestemmingen zijn:

Alle ziekenhuizen in Groningen en Drachten;

 • Beatrixoord in Haren en Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag;
 • Centraal Station in Groningen; Station in Zuidhorn;
 • Busstation in Drachten aan Van Knobelsdorff plein;
 • Alle bestemmingen in de stad Groningen met volgende postcodes: 9711 t/m 9718, 9723 t/m 9728, 9731 t/m 9737, 9741 t/m 9749;
 • Alle bestemmingen in de plaats Drachten met de postcodes: 9201 t/m 9207.

Reist u meer dan 25 km aan enkele reis, dan betaalt u voor de kilometers boven de 25 km de prijs van de vervoerder. Actuele tarieven kunt u vinden op de website van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Als u nu een taxipas van de gemeente heeft, waarmee u nog 30 km enkele reis tegen een verlaagd tarief mag reizen, ontvangt u binnenkort een brief met meer informatie hierover van ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de Wmo-consulenten via telefoonnummer 14 0594. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.