Verhuizing doorgeven

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat of blijft wonen. Doe dit tussen vier weken vóór en vijf dagen na uw verhuisdatum.

Hoe werkt het?

Deze personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van zestien jaar en ouder: voor een eigen verhuizing;
 • samenwonende huwelijkspartners/geregistreerde partners: voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger: voor kinderen onder de achttien jaar;
 • ouder(s): voor inwonende kinderen ouder dan achttien (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • kinderen ouder dan achttien: voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator (toezichthouder): voor een persoon die onder curatele (onder toezicht) staat;
 • het hoofd van de instelling (zorgorganisatie): voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand anders die uw machtiging (toestemming) heeft om de verhuizing voor u door te geven.

Wat moet ik doen?

Verhuist u binnen de gemeente Westerkwartier of naar de gemeente Westerkwartier? U kunt hier op twee manieren melding van maken:

 • Online met uw DigiD. U krijgt per e-mail een bevestiging van de verhuismelding (aangifte).
 • Persoonlijk in het gemeentehuis van Leek of Zuidhorn. U moet hiervoor telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer 14 0594.

Wat is de officiële verhuisdatum?

 • Dit is de datum die bij de verhuismelding (aangifte) wordt opgegeven als datum van verhuizen.
 • Deze verhuismelding (aangifte) mag binnen vier weken vóór de verhuizing en moet uiterlijk op de vijfde dag na de verhuizing worden gedaan. Gebeurt het pas na vijf dagen na de verhuizing, dan wordt de ontvangstdatum van de verhuismelding als verhuisdatum vastgelegd.
 • De gemeente verwerkt de verhuizing in het algemeen binnen vijf dagen. Zodra de gemeente de verhuismelding in het systeem heeft gezet, krijgt u daarvan een brief op het nieuwe adres.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen levert u ook de documenten bij de gemeente in over de hoofdbewoner. Dat is de persoon die al staat ingeschreven op het adres. Het gaat om deze documenten:

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties (organisaties) die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk vijf dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan melding (aangifte) van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. 

Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste vier maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in Nederland.

Briefadres

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u korter dan acht maanden in het buitenland of verblijft u in een instelling of gevangenis? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.