Als u naar het buitenland vertrekt, moet u hier binnen vijf dagen vóór vertrek aangifte van doen bij de gemeente. U hoeft alleen aangifte te doen wanneer u langer dan 8 maanden per jaar in het buitenland verblijft. De datum van aangifte wordt geregistreerd als de datum van emigratie.

Hoe werkt het?

Wie kan een emigratie doorgeven? 

  • iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

U kunt uw emigratie op verschillende manieren doorgeven:

Let op! U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Wat moet ik meenemen?

Uw geldige identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

De gemeente past uw gegevens direct aan.

Let op: Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Geef dit dan aan bij uw aangifte van emigratie. Het is bij de gemeente niet mogelijk om ná de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.