Verhuizen naar buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit binnen vijf dagen vóór vertrek melden bij de gemeente. U hoeft dit alleen te doen wanneer u langer dan acht maanden per jaar in het buitenland blijft. De datum van de melding bij de gemeente wordt gezien als de datum van verhuizing. Verhuizing naar het buitenland noemen we emigratie.

Hoe werkt het?

Wie kan een emigratie doorgeven? 

  • iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) staat.

Melding van verhuizing naar het buitenland door iemand die je toestemming geeft om hiervan melding te doen (een gemachtigde) is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

U kunt uw emigratie op verschillende manieren doorgeven:

Afspraak maken

Let op! U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Wat moet ik meenemen?

Uw geldige identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

De gemeente past uw gegevens direct aan.

Let op: Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Geef dit dan aan bij uw melding van emigratie. Het is bij de gemeente niet mogelijk om ná de dag van vertrek een overzicht te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten (Registratie Niet-Ingezetenen).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.