Bekijk hier alle veel gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in Midwolde

Waarom huisvest u toch tijdelijk mensen uit Ter Apel terwijl er de Groningerdeal is?

De gemeente Westerkwartier doet dit om humanitaire redenen en uit solidariteit met Ter Apel (gemeente Westerwolde). Wij hebben besloten de ruimte die we voor een paar maanden hebben in Midwolde, voor hen beschikbaar te stellen.

Dit is beperkt tot 70 mensen en voor 3 maanden tot maximaal 1 juni 2024 (of andere datum).

Wie worden er op deze locatie opgevangen?

De eerste 3 maanden, tot 1 juni 2024, worden op deze locatie asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. 
Daarna worden op deze locatie de ontheemden uit Oekraïne opgevangen die nu verblijven in de locatie in Grootegast. De locatie in Grootegast sluit per 1 juli dit jaar.

Welke asielzoekers komen er naar Midwolde?

De gemeente heeft voorwaarden gesteld aan het COA voor wie er naar Midwolde komen voor tijdelijke opvang:

  • geen veiligelanders
  • geen ongedocumenteerden en ongeregistreerden
  • een evenwichtige verdeling van gezinnen en alleenstaanden
  • overlastgevers worden teruggestuurd.

Blijft het aantal personen van maximaal 70 gegarandeerd of worden het er straks toch meer?

De opvang blijft voor maximaal 70 asielzoekers uit Ter Apel. Vervolgens worden hier maximaal 80 ontheemden uit Oekraïne gehuisvest.

Periode: wanneer worden de eerste mensen verwacht?

Zodra we een akkoord met het COA hebben over de opvang kunnen we de inrichting van de locatie afronden. Daarna kunnen zo snel mogelijk de eerste mensen hier worden opgevangen. Dit wordt niet eerder dan 1 maart.

De ontheemden uit Oekraïne die nu in Grootegast worden opgevangen komen kort voor 1 juli naar de locatie in Midwolde.

Periode: zijn de 3 maanden opvang van asielzoekers uit Ter Apel echt 3 maanden?

Ja de 3 maanden zijn echt 3 maanden, daarna wordt de locatie ingezet voor de opvang van 80 ontheemden uit Oekraïne die nu gehuisvest zijn in Grootegast en daar voor de zomer weg moeten.

Periode: hoe lang worden op de locatie ontheemden uit Oekraïne opgevangen?

Of de opvang nog nodig is van ontheemden uit Oekraïne is niet te voorspellen en afhankelijk van het verloop van de oorlog aldaar.

De locatie wordt nu voor 2 jaar ingezet. In het 2e jaar evalueren we of de opvang nog naar wens verloopt.

Waarom wordt er pas over 2 jaar geëvalueerd over de situatie?

Het college heeft besloten om de locatie eerst 3 maanden in te zetten voor vluchtelingen uit Ter Apel.

Daarna wordt de locatie 2 jaar voor ontheemden uit Oekraïne ingezet.

Dat betekent concreet dat deze periode eindigt 1 juli 2026.

Op dit moment is niet duidelijk of en waarvoor de locatie daarna wordt ingezet. Hierover gaan we ruim voor de einddatum plannen maken en daarover krijgt u dan tijdig bericht.

We evalueren in het tweede jaar dat deze locatie open is.

Wat doet de gemeente om veiligheid van de bewoners en omwonenden te garanderen?

Gedurende het gebruik van het pand als locatie voor opvang van vluchtelingen uit Ter Apel en ontheemden uit Oekraïne is er 24/7 beveiliging aanwezig. Deze beveiligers surveilleren ook in de wijk 
Ook wordt extra inzet van de BOA’s in de wijk verzorgd. Verder zijn er huisregels waar we de bewoners aan houden.

Verkeersveiligheid: welke verkeersmaatregelen gaat de gemeente nemen?

We verwachten dat gebruik van het pand voor de tijdelijke gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Ter Apel een aantal bussen die de vluchtelingen brengen en na drie maanden weer ophalen. 
Verder verwachten we alleen auto’s van mensen die daar werken of van leveranciers. Deze verkeersintensiteit is vergelijkbaar met het gebruik als kantoorpand. 

Zodra het pand wordt gebruikt voor de opvang van Oekraïense ontheemden gaat het om autoverkeer (van de bewoners) en van de mensen die er werken. 

Waarom op deze locatie en bijvoorbeeld niet weer in de Topsporthal in Leek?

We hebben gekozen voor ons kantoorpand aan de Hoofdstraat 101-1 Midwolde omdat het pand eigendom is van onze gemeente. En het staat leeg.

Het pand is uitermate geschikt om op korte termijn in te richten voor de opvang. We gebruiken op deze locatie alleen het kantoorpand en de parkeerplaats direct om het pand, binnen de omheining. De kantoren worden ingericht als slaapkamers, de algemene ruimten voor eten/koken en recreatie. Ook buiten het pand wordt een recreatieruimte gemaakt, evenals doucheruimtes.

De Topsporthal is volop in gebruik voor het sporten en dus niet inzetbaar als opvanglocatie.

Waarom gaat de gemeente niet zelf in het kantoor huisvesten gezien het ruimtegebrek? Of bouwen jullie liever een nieuw kantoor voor jullie zelf?

Het pand is nu niet in beeld voor de huisvesting van gemeentepersoneel. Daarom kan het voor opvang van vluchtelingen worden ingezet.

Waarom geen statushouders?

De locatie in Midwolde is niet geschikt voor de huisvesting van statushouders.

Het college is bezig met een bredere verkenning voor de huisvesting van statushouders.

Staat de gemeente garant voor schade en overlast? en hoe wordt dit ingericht?

Voor vluchtelingen uit Ter Apel heeft het COA een WA-verzekering voor schade die vluchtelingen per ongeluk toebrengen buiten de locatie. Daarvoor is wel van belang dat het toebrengen van de schade door de betrokken persoon kan worden bewezen.

Voor ontheemden uit Oekraïne heeft de gemeente een WA-verzekering afgesloten.

Contact en informatie

De omwonenden en omwonendenorganisaties worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in en om de locatie per brief, per mail en via overleggen met de verenging Dorpsbelangen Midwolde, buurtvereniging De Koetsiers, de kerngroep omwonenden en Dorpsvereniging Oldebert.

De locatie is 24/7 bereikbaar per telefoon (06 14 59 79 59) en per mail tgo@westerkwartier.nl.