De Transitievisie Warmte is een document waarin de te doorlopen stappen naar een aardgasvrij Westerkwartier staan genoemd. In deze visie staat onder andere beschreven welke andere manieren van verwarmen voor welke woningen geschikt kunnen zijn.

Daarnaast kijken we in welke dorpen we kunnen starten met de verdere verkenning naar deze mogelijkheden en welke onderzoeken er nog uitgevoerd moeten worden. De Transitievisie Warmte is daarmee een document dat de eerste denkrichting weergeeft, maar waarin nog geen definitieve besluiten staan. Daadwerkelijke besluiten over het aardgasvrij maken van woningen gebeurt in een uitvoeringsplan. Als deze uitvoeringsplannen voor uw dorp worden opgesteld, wordt u daar uiteraard bij betrokken.

Bent u benieuwd wat er uit de eerste verkenning is gekomen voor uw buurt? Op deze website(externe link) kunt u uw adresgegevens invullen en komt u te weten wat de voorkeursoplossing voor aardgas is in uw buurt en hoe u uw eigen pand of woning hierop kunt voorbereiden.

Transitievisie Warmte gemeente Westerkwartier 

De gemeenteraad heeft op 1 december 2021 de Transitievisie Warmte voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. Hieronder kunt u de samenvatting van de Transitievisie Warmte lezen.

Wilt u de complete Transitievisie Warmte lezen? Dan kunt u mailen naar warmtevisie@westerkwartier.nl. U krijgt dan de visie via de mail toegestuurd. 

Slotbijeenkomsten 

Ter afsluiting van het proces met de inwoners bij het opstellen van de Transitievisie Warmte hebben er op 21 en 23 september een tweetal slotavonden plaatsgevonden. Tijdens deze avonden is de concept Transitievisie Warmte gepresenteerd. In totaal hebben circa 125 mensen de avonden bijgewoond.

De Transitievisie Warmte wordt de komende weken verder afgerond en later dit jaar aan het college en gemeenteraad voorgelegd om hierover een beslissing te nemen.

Bent u niet aanwezig geweest op één van de avonden of wilt u alles nog een terug kijken? Onderstaand kunt u de presentatie welke op de avonden gegeven is terugkijken, tevens is de avond in Tolbert opgenomen.

Video presentatie slotavond Tolbert

Video vragenronde slotavond Tolbert

Dialoogavonden

In de maand juni hebben een achttal online dialoogavonden plaatsgevonden. Tijdens deze avonden is met de inwoners uit het Westerkwartier het gesprek gevoerd over de Transitievisie Warmte. In totaal hebben circa 250 inwoners deelgenomen aan de avonden.

Tijdens de avonden is er een presentatie gegeven vanuit de gemeente over het proces. Het bureau TAUW die de gemeente ondersteund bij het opstellen van de visie heeft een presentatie gegeven over de technische inhoud.