Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Ben je niet in staat om naast je studie te werken? Mogelijk heb je dan recht op studietoeslag.

De hoogte van de toeslag hangt af van je persoonlijke situatie. 

Je kunt de toeslag online aanvragen.

DigiD linkAanvragen studietoeslag

Voor wie?

Je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een medische beperking
 • Daardoor kun je naast je studie niet werken
 • Je ontvangt studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Bij WTOS gaat het om leerlingen van 18 jaar ouder in het voortgezet onderwijs of voortgezet algemeen volwassen onderwijs (Vavo)
 • Je hebt geen recht op een WAJONG uitkering

Hoe hoog?

De hoogte van de studietoeslag hangt af van je leeftijd. Per 1 juli zijn de bedragen per maand:

LeeftijdBedrag per maand
15 jaar€ 100,30
16 jaar€ 115,34
17 jaar€ 132,06
18 jaar€ 167,17
19 jaar€ 200,60
20 jaar€ 267,47
21 jaar en ouder€ 334,34
  
Vrijlating stage€ 200,60

Eventuele inkomsten uit stage worden tot € 200,60 vrijgelaten. Het bedrag daarboven wordt in mindering gebracht op uw studietoelage.

Wat moet ik doen?

 • Je kunt digitaal een aanvraag indienen. Je moet wel in het bezit te zijn van een DigiD inlogcode
 • Je kunt ook de gemeente telefonisch of per mail vragen om je een aanvraagformulier toe te sturen
 • Wanneer je jonger bent dan 18 jaar dan moet één van je ouders of je voogd het aanvraagformulier ook ondertekenen

Vragen?

Voor meer informatie kun je terecht bij een consulent werk en inkomen van het Team Mens en Gezin via telefoonnummer 14 0594. Of stuur een mail naar werkeninkomen@westerkwartier.nl

Wat heb je nodig voor de digitale aanvraag?

 • Je DigiD inlogcode
 • Wanneer je jonger dan 18 jaar bent moet je ouder/voogd mede ondertekenen met zijn of haar eigen DigiD inlogcode
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Kopie bewijs van inschrijving opleiding
 • Kopie beschikking DUO waaruit blijkt dat je WSF of WTOS ontvangt
 • Kopie bankpas
 • Eventuele verklaring van het UWV, een arts of een andere instantie waaruit blijkt dat je een langdurige beperking hebt

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.