In de gemeente Westerkwartier staan in totaal bijna 15000 lichtmasten. In het actuele beleidsplan van de verlichting wordt uitgegaan van het principe ‘donker tenzij …’ Dit is om lichthinder te verminderen en klimaat doelstellingen te kunnen halen door middel van reductie van het energieverbruik. Tegenwoordig wordt bij vervanging altijd energiezuinige LED-verlichting toegepast. In de nachtelijke uren wordt deze nieuwe verlichting nog verder terug gedimd.

Storingen

Storingen kunt u melden via het storingenformulier of mailen naar ov-storingen@westerkwartier.nl (wees hierbij volledig en duidelijk en vermeld a.u.b. uw NAW-gegevens inclusief mailadres en telefoonnummer). Door op de juiste momenten preventieve vervangingen uit te voeren, proberen we het aantal storingen zo laag mogelijk te houden.

Melding kapotte straatverlichting

Netwerkstoringen

In de drukste periode van het jaar (oktober tot en met maart: natte periode met korte dagen) komen er ook netwerkstoringen voor. De netbeheerder (Enexis) doet zijn uiterste best om deze netwerkstoringen zo snel mogelijk te verhelpen. Gezien de complexiteit van netwerkstoringen kan dit soms wat langer duren dan de reactietijd van één week die hiervoor staat. De gemeente Westerkwartier is hierbij afhankelijk van de netbeheerder en zal waar nodig en waar mogelijk de behandeling door de netbeheerder bespoedigen.

Beeldplan

De gemeente Westerkwartier streeft naar een goede kwaliteit van de leefomgeving. In het beeldplan "Licht in de Openbare Ruimte" legt de gemeente haar beleid vast voor openbare verlichting en visie op overige lichtbronnen

Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.