Iedereen die mag stemmen en op 9 oktober 2023 ingeschreven stond in de gemeente Westerkwartier, ontvangt eind oktober 2023 de stempas  (meer informatie over wie mag stemmen). Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Voor het stembureau is uw stempas het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

Stempas kwijt of niet ontvangen

Hebt u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan zijn er drie mogelijkheden om een nieuwe stempas te krijgen.

 1. Digitaal nieuwe stempas aanvragen
  Als u beschikt over een DiGiD-code kunt u vanaf begin november online een nieuwe stempas aanvragen. Wilt u een vervangende stempas aanvragen via de website dan kan dit tot vrijdag 17 november 2023, 17.00 uur.
 2. Persoonlijk aanvragen in gemeentehuis
  U kunt tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij de balies inwonerszaken op de locaties Leek en Zuidhorn van de gemeente Westerkwartier. Ontvangt u alsnog uw ‘oude’ stempas, of u vindt deze terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.
 3. Verzoek per e-mail of brief
  Uw schriftelijke verzoek om een vervangende stempas moet de gemeente uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 hebben ontvangen. Dit kan door te mailen naar verkiezingen@westerkwartier.nl of een brief te sturen naar de gemeente Westerkwartier,  t.a.v. Team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek.
  Houdt u er rekening mee dat de stempas per post moet worden verzonden. Als u uw verzoek op een laat moment indient, kan de gemeente niet garanderen dat u uw stempas op tijd ontvangt.

Legitimatiebewijs verloren of gestolen?

Dan mag het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van de verklaring van vermissing, in combinatie met een document waar uw naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-abonnement.