Op 15 maart zijn de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen in onze gemeente.

Iedereen die mag stemmen en op 30 januari 2023 ingeschreven stond in de gemeente Westerkwartier, ontvangt eind februari 2023 één of twee stempassen (klik hier voor meer informatie over wie mag stemmen). Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Voor het stembureau is uw stempas het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

Stempas kwijt of niet ontvangen

Hebt u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan zijn er drie mogelijkheden om een nieuwe stempas te krijgen.

 1. Digitaal nieuwe stempas aanvragen
  Als u beschikt over een DiGiD-code kunt u vanaf 1 maart online een nieuwe stempas aanvragen. Wilt u een vervangende stempas aanvragen via de website dan kan dit tot vrijdag 10 maart 2023, 17.00 uur.
 2. Persoonlijk aanvragen in gemeentehuis
  U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2022 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij de balies inwonerszaken op van de locaties Leek en Zuidhorn van de gemeente Westerkwartier. Ontvangt u alsnog uw ‘oude’ stempas, of u vindt deze terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.
 3. Verzoek per e-mail of brief
  Uw schriftelijke verzoek om een vervangende stempas moet de gemeente uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen. Dit kan door te mailen naar verkiezingen@westerkwartier.nl of een brief te sturen naar de gemeente Westerkwartier,  t.a.v. Team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek.
  Houdt u er rekening mee dat de stempas per post moet worden verzonden. Als u uw verzoek op een laat moment indient, kan de gemeente niet garanderen dat u uw stempas op tijd ontvangt.

Legitimatiebewijs verloren of gestolen?

Dan mag het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van de verklaring van vermissing, in combinatie met een document waar uw naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-abonnement.