Sporten in het Westerkwartier. Sportakkoord, sportverenigingen, Huis voor de Sport Groningen, buurtsportcoaches.

JOGG-gemeente Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier wil zich samen met jongeren, het onderwijs, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, lokale partijen en ondernemers inzetten voor een gezonde omgeving voor de jeugd. Dit doen ze de komende jaren met de JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) -aanpak. Met de JOGG-aanpak zorgen we in de gemeente voor een omgeving waarin we kinderen en jongeren (0-23 jaar) motiveren gezond te leven. We maken het aantrekkelijk om voldoende te bewegen, water te drinken, gezond én lekker te eten en genoeg te slapen. We investeren in een gezonde, kansrijke generatie. Want een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd!

JOGG Westerkwartier

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans stimuleren alle inwoners van de gemeente Westerkwartier om gezond te leven. Dit doen we door samen met inwoners, clubs en verenigingen sport- en beweegactiviteiten bij jou in de buurt te organiseren. Dit doen we voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking. Daarnaast geven we informatie en advies over voeding en een gezond gewicht.

Is er thuis te weinig geld om te sporten of iets aan kunst en cultuur te doen? Voor het Jeugd Fonds Sport & Cultuur is de buurtsportcoach intermediair.

Naar de buurtsportcoaches

Team:Fit gezonde kantine en stimuleringsregeling

Ben je sportbestuurder of kantinebeheerder en wil je graag een gezondere sportkantine voor je leden? Team:Fit kan jullie helpen om het aanbod in jullie sportkantine lekkerder én gezonder te maken.

Stimuleringsregeling gezonde kantine

Sport en Cultuur Westerkwartier

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen via Sport en Cultuur Westerkwartier makkelijk en goedkoop kennis maken met veel verschillende sporten en culturele activiteiten. Kies een sport of activiteit om te kijken welke mogelijkheden er zijn bij jou in de buurt!

Sport en Cultuur website

Het sportakkoord

Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst; ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. En dat een leven lang: als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

Sportakkoord

Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. De organisatie richt zich op gemeenten, verenigingen, onderwijs en bedrijven. Sport en bewegen wordt als doel en als middel ingezet, met een maatschappelijke insteek.

Naar Huis voor de Sport Groningen

De School in Beweging

De gemeente Westerkwartier streeft samen met DSiB ernaar om kinderen op de peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool meer te laten bewegen. Vakleerkrachten van DSiB bezoeken de scholen en peuterzalen een aantal dagen per jaar. Ze geven adviezen en laten zien hoe je kinderen meer kunt laten bewegen tijdens de schooldag. Op de schoolpleinen, tijdens de gymles en in de klas. Zij maken afspraken met de school hoe deze hier invulling aan kan geven. Het programma is aanvullend op de activiteiten van de leerkrachten van de school. De ondersteuning vindt plaats volgens de ‘train de trainer’ manier. De vakleerkrachten van DSiB leren de groepsleerkrachten hoe en waarmee ze kinderen meer kunnen laten bewegen. Doel daarbij is dat het bewegen een onderdeel wordt van de dynamische schooldag.

De 4 Skills Test

Het meten van het effect van de inzet van DSiB gebeurt met de 4 Skills Test. Deze test geeft een goed beeld van de motorische ontwikkeling van een kind. De test gaat in op de grove motoriek en bestaat uit vier onderdelen. Deze zijn: stilstaan op één been, stuiten/vangen van een bal en springen op twee manieren.

De School in Beweging