Lokaal sportakkoord

Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst; ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. En dat een leven lang: als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen de krachten. We leggen verbindingen tussen de dorpen en kernen, maar pakken zaken ook gemeente breed op. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. De volledige subsidieregeling uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord leest u op overheid.nl.

Subsidie aanvragen Lokaal Sportakkoord

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die passen bij de doelstellingen en ambities van het Lokaal Sportakkoord Westerkwartier. Dus wilt en kunt u een bijdrage leveren aan de thema’s inclusie en diversiteit, vitale sportaanbieders, ruimte voor sport en bewegen en/of vaardig in bewegen – jeugd & jongeren? Vraag dan nu een subsidie aan! 

De doelstellingen leest u in het sportakkoord I en het sportakkoord II.

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Wilt u een subsidieaanvraag indienen boven de €1.500,00?

Maak een conceptaanvraag en stem deze via de mail af met de kartrekker van de werkgroep. In de conceptaanvraag dienen alle onderstaande punten beschreven te worden. De kartrekker van de werkgroep Lokaal Sportakkoord is Erik Schuur, E.schuur@sociaalwerkdeschans.nl);

Punten die beschreven moeten worden in een conceptaanvraag boven de € 1.500,00: 

 • Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project;  
 • Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;  
 • Het aantal (beoogde) deelnemers;  
 • Een beschrijving van het samenwerkingsverband die bij de activiteit/het project is betrokken;
 • Een beschrijving van dat de aanvraag verbredend is ten opzichte van het bestaande aanbod;
 • Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;  
 • Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering;   

Wilt u een aanvraag onder de €1.500,00 indienen?

Dien een aanvraag, met daarin onderstaande punten beschreven in bij de kopgroep via sportakkoord@westerkwartier.nl.

Punten die beschreven moeten worden bij een aanvraag onder de € 1.500,00: 

 • Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project; 
 • Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;  
 • Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;  
 • Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering.  

Aanvraag definitief indienen

Heeft u de ontvangen feedback verwerkt? Dien de aanvraag definitief in. Doe dit via de website, via onderstaande knop:

Aanvraag subsidie sportakkoord

Beslistermijn

Uw conceptaanvraag bespreken we tijdens de werkgroep bijeenkomsten. De werkgroep komt 7 keer per jaar bij elkaar. Mocht u uw aanvraag definitief hebben ingediend, dan wordt deze besproken in de kopgroep. Zie hieronder de tabel voor de verschillende vergaderdata en data van terugkoppeling van de kopgroep:
 

Overzicht met bijeenkomsten kopgroep

Sluitingsdatum indienen definitieve subsidieaanvraag

Overleg werkgroep Lokaal Sportakkoord

Streefdatum reactie kopgroep

30-01-2024

7-2-2024

22-2-2024

19-03-2024

27-3-2024

11-4-2024 

07-05-2024

15-5-2024

30-5-2024 

25-06-2024

3-7-2024

18-7-2024 

27-08-2024

4-9-2024

19-9-2024 

15-10-2024

23-10-2024

7-11-2024 

03-12-2024

11-12-2024

19-12-2024 

Vragen en meer informatie

Heeft u algemene vragen over de subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met de kopgroep via sportakkoord@westerkwartier.nl.

Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief van het Sportakkoord wilt ontvangen, dan kunt u zich via het formulier aanmelden.

Laatste uitgaven