Per deelgebied zijn specifieke voorschriften van toepassing.

Zones Leeksterveld

1. zichtzone langs de A7:

 • minimaal 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw moet in de bebouwingsgrens worden gebouwd
 • maximale bouwhoogte 12 meter, met vrijstelling te verhogen tot 15 meter
 • minimale bouwhoogte: 6 meter
 • parkeren: op eigen terrein en onttrokken aan het zicht vanaf de openbare weg
 • laad- en losactiviteiten: op tenminste 24 meter vanaf de erfscheiding aan de zijde van de openbare weg

2. zichtzone langs de hoofdontsluiting

 • minimaal 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw moet in de bebouwingsgrens worden gebouwd
 • maximale bouwhoogte 12 meter
 • opslag van goederen: binnen de bedrijfsgebouwen
 • parkeren: op eigen terrein
 • laad- en losactiviteiten: aan de ontsluitingszijde van het gebouw (noordzijde)

3. zichtzone langs de Oude Postweg

 • minimaal 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw moet in de bebouwingsgrens worden gebouwd
 • maximale bouwhoogte 12 meter
 • opslag van goederen: binnen de bedrijfsgebouwen
 • parkeren: op eigen terrein, achter de voorgevelrooilijn
 • laad- en losactiviteiten: achter de bebouwingsgrens

4. zichtzone langs de Noorderweg

 • maximale breedte van de voorgevel van hoofdgebouwen, gelegen in de bebouwingsgrens: 20 meter
 • maximale bouwhoogte: 10 meter
 • maximale goothoogte: 4 meter
 • parkeren: op eigen terrein, achter de voorgevelrooilijn

5. centrale beekdalzone

 • minimaal 30% van de voorgevel van het hoofdgebouw moet in de bebouwingsgrens worden gebouwd
 • maximale bouwhoogte: 12 meter
 • parkeren: op eigen terrein en onttrokken aan het zicht vanaf de openbare weg
 • voor de niet als zichtzone aangeduide delen van het bedrijventerrein gelden geen specifieke eisen aan de inrichting van de kavel of de architectuur van het bedrijfsgebouw