De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

We zoeken samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

Heeft u een hulpvraag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. In het formulier stellen we u een paar inhoudelijke vragen zodat we ons goed voor kunnen bereiden op uw vraag. Nadat het formulier is verstuurd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

DigiD linkContactformulier WMO

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

 • een rolstoel
 • een aanpassing aan uw rolstoel
 • een geldbedrag, zodat u zelf een rolstoel kunt kopen
 • deelname aan een rolstoelpool

Wat moet ik doen?

 • Neem contact op met Team Mens & Gezin via het contactformulier, of via telefoonnummer 14 0594, bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur.
 • U maakt melding van uw probleem
 • Een Wmo consulent maakt een afspraak met u voor een gesprek over uw situatie.
 • U geeft in dit gesprek aan waar u hulp bij nodig heeft.

Uit het gesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen zoals:

 • U regelt zelf een oplossing.
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
 • U heeft toegang tot een andere wetgeving of voorziening.
 • U doet een aanvraag bij de gemeente voor individuele hulp.

Een melding kunt u ook kunt u via de mail doorgeven via het mailadres wmo@westerkwartier.nl. Vermeldt in de mail graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden waarom u een melding doet.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.