Net als de rest van Nederland doen de gemeente Westerkwartier mee aan de regionale energiestrategie, kortweg de RES genoemd. 

Wat is de RES?

Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. In Nederland maken 30 regio’s een strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energiestrategie (RES).

Wie werken er aan een RES? 

Gemeenten, waterschappen en provincie nemen de verantwoordelijkheid om gezamenlijk te komen tot een RES.

RES Groningen

De Gemeente Westerkwartier valt onder de regio Groningen. Namens de gemeente gaan diverse medewerkers regelmatig naar bijeenkomsten en vergaderingen om in samenwerking met andere Groningse overheden (zoals het waterschap, de provincie en andere gemeenten) en diverse stakeholders (Gasunie, Groninger Energiekoepel, LTO-noord, etc.) een RES voor de regio Groningen op te stellen.

Meer informatie over de RES vindt u op de site van de Regionale Energiestrategie Groningen (externe link).