Wilt u reclame maken voor een tijdelijke activiteit of inzamelcampagne? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Reclame-uitingen voor tijdelijke activiteiten kunnen worden toegestaan op of aan een openbare plaats als het gaat om reclame voor evenementen, sportactiviteiten of culturele activiteiten waarbij publiek aanwezig kan zijn.

Aanvragen vergunning reclame-uitingen

Vorm van reclame

Reclame voor tijdelijke activiteiten vindt veelal plaats door middel van sandwich- of driehoeksborden. Ook wordt wel reclame gemaakt middels spandoeken. Om te voorkomen dat sandwich- en driehoeksborden op willekeurige plaatsen worden neergezet, is in de Nota reclame-uitingen APV Westerkwartier(externe link) (de publicatie(externe link)) een lijst gevoegd van lantaarnpalen (met bijbehorende nummers) als locaties waarvoor vergunning verleend kan worden.

Vergunning verlenen of weigeren

Er kan vergunning worden verleend voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen als aan de voorwaarden wordt voldaan die zijn opgenomen in de de Nota reclame-uitingen APV Westerkwartier.(externe link)

Een vergunning kan geweigerd worden, of het aantal locaties waar een tijdelijke reclame-uiting kan worden geplaatst kan beperkt worden als er voor een bepaalde periode meer aanvragen zijn dan beschikbare locaties. Om de beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen, worden vergunningaanvragen op de volgende wijze afgehandeld:

 1. Vergunningaanvragen die meer dan 4 weken voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit worden ingediend, worden pas inhoudelijk beoordeeld vanaf 4 weken voor de start van de betreffende activiteit
 2. Indien als gevolg van de uitgestelde behandeling niet binnen 8 weken op een vergunningaanvraag beslist kan worden, krijgt de aanvrager bericht binnen welke termijn er een besluit op de aanvraag volgt.
 3. Per aanvraag worden maximaal 25 locaties (lantaarnpalen) toegewezen
 4. Bij een groter aantal aanvragen voor een bepaalde periode, waardoor per aanvraag minder dan 25 locaties kunnen worden toegekend, wordt het aantal locaties per vergunning evenredig verminderd.
 5. Als er minder dan 10 locaties per vergunningaanvraag zouden resteren, worden vergunningaanvragen geweigerd totdat per aanvraag 10 locaties kunnen worden toegewezen. Daarbij wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden voor het toekennen van aanvragen:
  1. Aanvragen voor jaarlijkse of meerjaarlijkse dorpsfeesten binnen de gemeente
  2. Aanvragen voor andere activiteiten binnen de gemeente die ook al in eerdere jaren hebben plaatsgevonden
  3. Aanvragen voor nieuwe activiteiten binnen de gemeente
  4. Aanvragen voor culturele activiteiten buiten de gemeente
  5. Aanvragen voor overige activiteiten buiten de gemeente

Reclame-uitingen voor inzamelcampagnes

Ter ondersteuning van landelijke inzamelcampagnes voor goede doelen kunnen in de gemeente, per campagne, 5 locaties worden aangewezen waar een spandoek mag worden opgehangen met een oppervlakte van 5 m2.

Deze 5 locaties kunnen in overleg met de aanvrager worden bepaald. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Het spandoek heeft een maximale oppervlakte van 5 m2
 • Per woonplaats mag maximaal 1 spandoek opgehangen worden
 • Een spandoek mag maximaal 7 dagen blijven hangen
 • Per periode van 7 dagen kan aan maximaal 1 organisatie vergunning worden verleend.

Vergunningaanvragen die meer dan 4 weken voorafgaand aan de start van de betreffende inzamelactie worden ingediend, worden pas inhoudelijk beoordeeld vanaf 4 weken voor de start van de betreffende inzamelactie. Wanneer als gevolg van de uitgestelde behandeling niet binnen 8 weken op een vergunningaanvraag beslist kan worden, krijgt de aanvrager bericht binnen welke termijn er een besluit op de aanvraag volgt.

Als meerdere aanvragers in aanmerking willen komen voor het ophangen van spandoeken in dezelfde periode, wordt slechts aan één aanvrager vergunning verleend. Daarbij beslist het lot welke aanvrager vergunning krijgt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.