Onderhoud sloten en beken

We onderhouden alleen de gemeentelijke sloten en vijvers. Sloten en vijvers die onder de verantwoordelijkheid vallen van de eigenaar van de aangrenzende grond, onderhouden we niet.

Afvoer van slootvuil

Wat is het?

Sloten zorgen voor de aan- en afvoer van water. Daarom moeten ze regelmatig onderhouden worden. Dit doen we door de gemeentelijke sloten schoon te maken en te maaien. We proberen overlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te voorkomen.

Afvoer van slootvuil

We onderhouden alleen de gemeentelijke sloten en vijvers. Sloten en vijvers die onder de verantwoordelijkheid vallen van de eigenaar van de aangrenzende grond, onderhouden we niet.

Voor het gebied buiten de bebouwde kom ten zuiden van het van Starkenborghkanaal voert de firma S. Vogelzang in Boerakker (tel.nr 0594 54 90 64 of info@svogelzang.nl) de werkzaamheden uit. Verder voeren zij ook het onderhoud aan sloten en vijvers binnen de bebouwde kom uit. Dit betreffen de dorpen Opende, Kornhorn, Boerakker, Oostwold en alle dorpen die hier beneden liggen.

Voor het buitengebied ten noorden van het van Starkenborghkanaal voert de firma A.J. van der Werf uit Bedum (tel.nr. 050 301 25 00 of info@groenwerf.nl) de werkzaamheden uit. Het onderhoud van sloten en vijvers binnen de bebouwde kom in het noordelijk Westerkwartier wordt uitgevoerd door de firma Jelle Bijlsma uit Giekerk (tel.nr. 058 256 15 12 of info@jellebijlsma.nl ).

Niet alle gemeentelijke sloten worden ieder jaar schoongemaakt. We doen dit pas als er wateroverlast kan ontstaan.

Slootafval

Slootafval

Het schoonmaken van de sloten geeft slootafval dat een tijdje langs de kant ligt. We ruimen dit zo snel mogelijk op om vervolgens te laten verwerken tot compost. Soms kan het even duren voor het slootvuil is opgeruimd. Meldingen hierover kunt u mailen naar bermensloten@westerkwartier.nl .

Denk om je snelheid

Denk om je snelheid

Tijdens de maaiwerkzaamheden is het belangrijk om je snelheid aan te passen als je langs de maaimachine rijdt. Zo blijft het voor jou en de medewerker veilig.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.