Milieuvervuiling melden

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Milieuregels

Wat is het?

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, kunt u dit bij de gemeente melden.

Voorbeelden

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling;
 • vervuiling van de bodem;
 • stank- of geluidsoverlast.

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
 • geven informatie;
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken;
 • monsters nemen en spullen onderzoeken;
 • voertuigen stoppen en onderzoeken;
 • om informatie vragen.

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Melden

Wat moet ik doen?

U meldt milieuvervuiling of overlast bij de gemeente.

Buiten kantooruren kunt u overlast van bedrijven (bijvoorbeeld stank, geluid of stof) melden bij de Omgevingsdienst Groningen.

 • U meldt dit via telefoonnummer 050-318 00 00 bij de Milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
 • De ODG beoordeelt uw klacht/melding en neemt waar nodig contact met u op.
 • De ODG heeft uw klacht/melding ook aan ons door, zodat wij als gemeente ook op de hoogte zijn van wat er speelt.

Vervolg

Aanvullende informatie

De toezichthouder beoordeelt de melding. Indien sprake is van een overtreding probeert de toezichthouder eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kan de gemeente een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
 • de ongewenste situatie opheffen
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
 • een dwangsom opleggen

De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

 • proces-verbaal opmaken
 • een waarschuwing geven
 • een regeling treffen waarbij de dader betaalt
 • iets in beslag nemen
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.