Melding van een calamiteit of voorval van geweld bij de verstrekking van een voorziening in het kader van de Wmo in de gemeente Westerkwartier.

Voor dit meldingsformulier is het Protocol Meldingen Calamiteiten en Geweld van de gemeente Westerkwartier van toepassing. Voor verdere informatie wordt naar dit protocol verwezen.

Online een calamiteit of geweldsincident doorgeven

Calamiteit of geweldsincident

Er heeft in uw organisatie een calamiteit of geweldsincident plaatsgevonden. Eén of een aantal cliënt(en) die van uw organisatie ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 ontvangt, heeft daarbij (fysiek of emotioneel) letsel opgelopen, of erger. Met dit formulier meldt u de calamiteit bij het Toezicht Wmo van de gemeente Westerkwartier. Waar in dit meldformulier ‘calamiteit’ staat kan ook ‘geweldsincident’ gelezen worden.

Wij verzoeken u dit meldformulier zo compleet mogelijk in te vullen. Informatie die niet direct onder één van de kopjes past, maar die volgens u wel relevant is, kunt u beschrijven bij ‘overige informatie’ aan het eind van dit formulier. De informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

U ontvangt van ons binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw melding. Toezicht Wmo zal vervolgens aan de hand van de door u verstrekte gegevens beoordelen of er sprake is van een calamiteit/voorval van geweld in het kader van de wet (Wmo) en zo ja, of een nader onderzoek noodzakelijk is en door wie dit zal worden uitgevoerd.