Melden ongewenst verhuurgedrag

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet is er om ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars te voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en intimideren. Ongewenst gedrag van particuliere verhuurders of verhuurbemiddelaars kunt u hier melden.

Wat kunt u melden?

Bemiddelingskosten

De verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Borg

De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.

Discrimineren

Een huurder mag niet worden afgewezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of dergelijke. Het moet duidelijk zijn hoe een nieuwe huurder is gekozen. De verhuurder moet dit kunnen uitleggen.

Huurovereenkomst

een huurovereenkomst moet op papier staan. De huurder en de verhuurder ondertekenen allebei de huurovereenkomst.

Intimideren

Een verhuurder mag een huurder niet intimideren of bedreigen.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van de huurder en de verhuurder moeten op papier staan.

Servicekosten

De huurder moet elk jaar een volledig overzicht van de servicekosten krijgen. Deze kosten moeten eerlijk zijn.  Alleen servicekosten die in de wet staan mag een verhuurder in rekening brengen. Deze wet vindt u op wetten.overheid.nl.

Waar meldt u het?

  • Gaat het om een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar? (bureau dat huurders in contact brengt particuliere verhuurders) Dan meldt u het bij de gemeente.
  • Gaat het om een woningcorporatie? Dan meldt u dit bij de corporatie die de woning verhuurt. Of bij de klachtencommissie van de woningcorporatie. 

Buitenlandse werknemers

Er zijn extra regels voor verhuur aan buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten). Om buitenlandse werknemers te beschermen, moeten werkgevers contracten voor werken en wonen scheiden. Ook moeten de rechten en plichten zijn vastgelegd in een taal die zij begrijpen.

Wat u moet weten

Blijkt na beoordeling dat de verhuurder zich niet aan de regels houdt? Dan kunnen wij de verhuurder waarschuwen of een boete geven.  Wij treden alleen op tegen de verhuurder. Wij zijn geen bemiddelende partij als u er niet samen met uw verhuurder uit komt. Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij het Juridisch loket.

Is uw huurwoning slecht onderhouden? Of is uw huur te hoog? Bespreek dit dan met uw verhuurder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt contact opnemen met de Huurcommissie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.