Een financiële tegemoetkoming voor inwoners met een (langdurige) beperking of chronisch ziekte die meerkosten hebben. U kunt vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023 een aanvraag over 2022 indienen.

De voorwaarden van deze regeling zijn:

 • U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
 • U heeft het eigen risico over het jaar 2022 van € 385,00 volledig verbruikt
 • U maakt geen gebruik van de Collectieve Ziektekostenverzekering GarantVerzorgd 3 van Menzis
 • Uw inkomen in niet meer dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 7.605,00 (alleenstaande) of € 15.210,00 (gezin) 

DigiD linkOnline tegemoetkoming meerkosten aanvragen
 

Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 januari 2023

Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 
100%120%Vermogen
Alleenstaande € 1.195,66  € 1.434,79 € 7.605,00
Alleenstaande ouder  € 1.195,66 € 1.434,79 € 15.210,00
Gezin € 1.708,08 € 2.049,70 € 15.210,00
Norm vanaf pensioengerechtigde leeftijd        
 
100%120%Vermogen
 
Alleenstaande € 1.330,67  € 1.596,80 € 7.605,00
Alleenstaande ouder € 1.330,67 € 1.596,80 € 15.210,00
Gezin€ 1.807,20€ 2.168,64 € 15.210,00

Wanneer u jonger dan 21 jaar bent, gelden er lagere inkomensgrenzen. De bedragen van de inkomensgrenzen zijn inclusief vakantietoeslag.

Hoeveel?

De tegemoetkoming meerkosten bedraag maximaal € 300,- per jaar. Wanneer u een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ uitkering heeft, ontvangt u in september de tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV. De peildatum hiervoor is 1 juli. Voor het jaar 2022 is deze tegemoetkoming € 186,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de tegemoetkoming meerkosten.

Wat moet ik doen?

 • Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023
 • U kunt een aanvraag indienen met uw DigiD inlogcode
 • Ontvangt u liever een aanvraagformulier per post? Vul dan alleen uw naam en adresgegevens in via het formulier “Aanvraagformulier meerkosten per post” en wij sturen u een aanvraagformulier toe
 • Vragen? Voor meer informatie kunt u terecht bij een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594

Aanvullende informatie

Wat heeft u nodig voor de digitale aanvraag? 

 • Uw DigiD inlogcode. Als u een partner heeft, moet uw partner het formulier mede ondertekenen met de eigen DigiD inlogcode
 • Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner bij de hand heeft
 • Bewijsstuk zorgverzekeraar dat het eigen risico over het jaar 2022 van € 385,- volledig verbruikt is
 • Bewijsstuk salaris- of uitkeringsspecificatie of ander inkomen van u en indien van toepassing van uw partner
 • Bewijsstuk van alle betaal- en spaarrekeningen voorzien van saldo, van de gehele maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, van u en indien van toepassing ook van uw partner en/of uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
 • Bewijsstuk van uw bezittingen en schulden
   

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.