Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning, die de gebruikelijke zorg overstijgt. Deze vorm van zorg moet komen vanuit een sociale relatie tussen mantelzorger en de verzorgde: bijvoorbeeld iemand die zijn ouders in huis neemt om hen te verzorgen op hun oude dag. Onder bepaalde voorwaarden kan er tijdelijk een mantelzorgwoning bij een bestaande woning gebouwd worden. Ook is het soms mogelijk om een bijgebouw bij een woning tijdelijk in gebruik te nemen als mantelzorgwoning of een mantelzorgwoning in een woning te realiseren.

Hoe werkt het?

In een aantal gevallen heeft u een vergunning nodig voor het realiseren van een mantelzorgwoning. Dit is niet altijd nodig:

  • Doe een vergunningencheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor de mantelzorgwoning. De check doet u via de het omgevingsloket(externe link);
  • Als u een vergunning nodig heeft of hierover twijfelt, adviseren wij u navraag te doen bij de medewerkers van team Wonen (als het om een adres binnen de bebouwde kom gaat) of team Buitengebied (als het om een adres buiten de bebouwde kom gaat) van de gemeente Westerkwartier. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0594 of via wonen@westerkwartier.nl of buitengebied@westerkwartier.nl

Voorwaarden

Om een mantelzorgwoning te realiseren, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op mantelzorgwoningen met en zonder vergunning.

  • Tenminste één van de bewoners van de mantelzorgwoning verleent of ontvangt mantelzorg van een bewoner van de hoofdwoning;
  • Er wonen maximaal twee personen in de mantelzorgwoning;
  • De behoefte aan mantelzorg moet worden aangetoond, met een mantelzorgverklaring van een Wmo consulent, onafhankelijke medische specialist, wijkverpleegkundige of huisarts;
  • De mantelzorgwoning moet voldoen aan de bouwvoorschriften voor wonen;
  • Na het beëindigen van de mantelzorg, mag de mantelzorgwoning niet meer worden gebruikt als extra woning. In sommige gevallen mag het ge- of verbouwde in stand blijven en bijvoorbeeld gebruikt worden als bed&breakfast of berging. In andere gevallen moet het ge- of verbouwde worden verwijderd. Vraag hier voordat u gaat (ver-)bouwen naar bij de medewerkers van de gemeente;
  • De mantelzorgwoning wordt voorzien van een eigen huisnummer als het een zelfstandige woning betreft (afsluitbaar en voorzien van alle benodigde ruimtes als keuken en badkamer). In dit geval ontvangt u voor zowel de hoofdwoning als de mantelzorgwoning een aanslag voor de riool- en afvalstoffenheffing;
  • U ontvangt één aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB) omdat de mantelzorgwoning op hetzelfde erf van de hoofdwoning staat. Deze zal hoger uitvallen omdat de waarde van de mantelzorgwoning mee wordt genomen, zie link (link naar belastingen) in de rechterbalk voor meer informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.