In Nederland willen wij graag dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en hun mogelijkheden benutten. Onderwijs is daarbij heel belangrijk en daarom heeft ieder kind het recht op onderwijs. Het is zelfs zo belangrijk dat kinderen in Nederland wettelijk verplicht zijn om onderwijs te volgen vanaf dat ze vijf jaar zijn tot hun 18e jaar.

Vanaf vier jaar mogen kinderen al onderwijs volgen. Verzuimen van school mag niet van de Leerplichtwet.

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet. Wanneer krijgt u met de leerplichtambtenaar te maken?

 • Spijbelen en ander verzuim.
 • Verlof buiten schoolvakanties bij meer dan 10 dagen.
 • Vrijstelling van de leerplichtwet.

Hoe werkt het?

 • Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. De meeste kinderen gaan op hun 4e al naar school.
 • Kinderen zijn tot 16 jaar leerplichtig.
 • Jongeren zijn van de leeftijd van 16 tot 18 jaar kwalificatieplichtig. Kwalificatieplicht is hetzelfde als leerplicht. Dit geldt voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben (havo of mbo niveau 2 diploma of hoger). De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat de startkwalificatie is gehaald of tot de 18e verjaardag.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die:

 • Certificaten of een diploma hebben gehaald op het praktijkonderwijs.
 • In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid volgen.

Het doorstroompunt: Niet meer leerplichtig (18-23 jaar)

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer leerplichtig. Als een jongere zonder diploma wordt uitgeschreven bij zijn of haar opleiding, meldt de school dit bij de gemeente als vroegtijdig schoolverlater. Wij gunnen iedereen een fijne baan en een goed salaris. Soms is doorleren dan de beste keus, omdat je met een diploma jouw kans op een baan vergroot. Het Doorstroompunt helpt je bij het vinden van een geschikte opleiding bijvoorbeeld door middel van de Educatiemeter. Dat is een uitgebreide vragenlijst waarin we er achter komen waar jij energie van krijgt en welke opleidingen daarbij passen. Jongeren zonder startkwalificatie die niet naar school gaan, worden geholpen door een doorstroomcoach. Zij begeleiden jongeren naar school en/of werk of hulpverlening.

Route Rubicon

Sinds februari 2021 is Route Rubicon in samenwerking met Noorderpoort gestart in Leek. Dit tweejarige opleidingstraject is in het leven geroepen voor jongeren bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past. Het is bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar uit de gemeente die nog wel de ambitie hebben om een startkwalificatie te halen.

In dit filmpje wordt uitgelegd wat u/jij kan verwachten van de doorstroomcoaches.

Aanvraag verlof

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind voor minder dan 10 dagen, dien dan uw aanvraag in bij de schooldirecteur. Voor het aanvragen van verlof voor meer dan 10 dagen dient u het formulier vrijstelling schoolbezoek in te vullen en stuurt u naar het mailadres leerlingzaken@westerkwartier.nl of

 • Leerlingzaken Westerkwartier Tolberterstraat 66 9351 BJ Leek

Aanvraag vrijstelling

Wanneer uw kind geen onderwijs kan volgen vanwege lichamelijke of psychische problemen, of als u overwegende bedenkingen hebt tegen de richting van het onderwijs, dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Vrijstelling van de leerplicht is ook mogelijk als uw kind op een school in het buitenland staat ingeschreven en daar naar school gaat. U moet hiervan wel bewijsstukken kunnen overleggen.

Een beroep op vrijstelling van de leerplicht doet u met het formulier beroep op vrijstelling van de inschrijfplicht. Een verzoek voor het komende schooljaar moet u voor 1 juli indienen. De aanvraag stuurt u naar het mailadres leerlingzaken@westerkwartier.nl of

 • Leerlingzaken Westerkwartier Tolberterstraat 66 9351 BJ Leek

Wat moet ik doen?

Als ouder van uw kind bent u verantwoordelijk dat uw kind ingeschreven is op het moment dat uw kind leerplichtig is. Tot de leeftijd van 12 jaar is het ook de verantwoordelijkheid van ouders om ervoor te zorgen dat hun kind naar school gaat. Vanaf 12 jaar zijn kinderen zelf medeverantwoordelijk voor hun schoolbezoek. Van ouders verwachten we daarbij dat ze alle randvoorwaarden scheppen voor hun kind om naar school te gaan. Zoals het kind wakker maken, zorgen voor passend vervoer, de boeken. Maar als u als ouder alles hebt gedaan en uw tiener gaat desondanks niet naar school kan u ook om hulp vragen bij Sociaal werk de Schans. Bekijk de website van Sociaal werk De Schans(externe link) of bel 0594 74 56 20. Voor grotere hulpvragen kan u ook uw vraag stellen aan onze jeugdconsulenten. Bel 140594 en vraag naar de afdeling jeugd.

Als kind ben je vanaf 12 jaar medeverantwoordelijk dat je op tijd op school bent en de lessen volgt. Je mag volgens de leerplichtwet niet spijbelen. Als je dit te vaak doet meldt de school het bij de leerplichtambtenaren en wordt je samen met je ouders uitgenodigd voor gesprek.

Aanvullende informatie

Leer- en kwalificatieplicht

Ondersteuning

Misschien kunt u met uw vraag ook hier terecht:

 • Sociaal Werk De Schans(externe link) is er voor iedereen in de gemeente Westerkwartier. Om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken.
 • Team Mens en Gezin (afdeling Jeugd) van de gemeente Westerkwartier is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De medewerkers van Team Jeugd geven u graag advies en denken met u mee. U kunt bellen met het algemene nummer 140594 en vragen naar Team Jeugd of mailen naar jeugd@westerkwartier.nl.
 • Humanitas(externe link) kunt u benaderen voor financiĆ«le ondersteuning voor boeken en laptop.

Uitleg RMC-trajectbegeleiders (filmpje)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.