Leerlingenvervoer is ondersteuning in het reizen van en naar school. Als ouder/verzorger kijkt u eerst naar wat u zelf kunt doen. U bespreekt met de school wat de leerling zelf kan (of kan leren) in het reizen naar school. In sommige gevallen is er ondersteuning nodig. U kunt hier een aanvraag doen, bekijken wat de voorwaarden zijn en een wijziging doorgeven.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Het leerlingenvervoer is voor:

 • leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO);
 • leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO);
 • leerlingen die een Basisschool (BAO) met bijzondere richting bezoeken (op basis van geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen;
 • leerlingen die met een structurele beperking in het regulier Basis- (BAO) of Voortgezet Onderwijs (VO) of het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) bezoeken en niet zelfstandig kunnen reizen.

Voorwaarden

Het vervoer van huis naar school en terug is een normale verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) bekostiging, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. uw kind verblijft in de gemeente Westerkwartier;
 2. uw kind kan niet zelfstandig naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school reizen en/of de dichtstbijzijnde toegankelijke school is zes kilometer of verder.

Wij berekenen de kortst mogelijke afstand, via de ANWB-routeplanner (auto).

Vormen van vergoeding

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer

 • De gemeente geeft u een vergoeding en u brengt uw kind naar school.
 • De gemeente geeft u een vergoeding en uw kind gaat met openbaar vervoer naar school.
 • De gemeente zorgt voor aangepast vervoer (taxibusje).

Het recht op een tegemoetkoming geldt alleen ten behoeve van schoolbezoek voor wat betreft het onderwijs. Het vervoer naar bijvoorbeeld een zwembad, sportclub, revalidatiecentrum enz. valt niet onder het leerlingenvervoer.   

Wat kost het?

Ouders van leerlingen op het Basisonderwijs betalen een eigen bijdrage voor het vervoer als het gecorrigeerd verzamelinkomen hoger is dan de gestelde grens. Het gecorrigeerd verzamelinkomen is het totale gezinsinkomen. Dit is het inkomen van beide ouders/verzorgers. Per schooljaar verschillen de bedragen.

Schooljaar 2023-2024

Gezamenlijk inkomen van 2021 hoger dan € 28.800,00 per jaar
Basisonderwijs € 633,00

Gaat uw kind naar het basisonderwijs en woont u verder dan 20 km van de school? Dan bepalen wij op basis van uw inkomen of u een extra bijdrage moet betalen. De extra bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Als het gezamenlijk inkomen lager is moet u dat aantonen door een inkomensverklaring (IB60-formulier) bij de aanvraag toe te voegen. Heeft u nog geen inkomensverklaring? Ga dan naar de website van de Belastingdienst en log daarin op Mijn Belastingdienst. Bij het onderdeel Mijn Gegevens > Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen kunt u de inkomensverklaring downloaden. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via telefoonnummer (0800) 0543.

Als de leerling na het begin van het schooljaar instroomt wordt de hoogte van de eigen bijdrage evenredig aangepast. Als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt kan er een draagkrachtafhankelijke bijdrage worden gevraagd. 

Aanvragen

Bent u ouder of verzorger en vraagt u leerlingenvervoer voor uw kind aan? Maak dan gebruik van het digitale formulier. U moet ieder jaar een nieuwe aanvraag doen.

DigiD linkLeerlingenvervoer aanvragen 2023-2024

Voor de aanvraag hebt u DigiD nodig. Nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl (externe link) Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Sociaal Werk De Schans telefoonnummer 0594 745620. 

Beslissing

Er staat een wettelijke afhandelingstermijn van acht weken voor uw aanvraag. Deze termijn kan maximaal met vier weken worden verlengd. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, geldt de datum van binnenkomst van het formulier. Er wordt geen vergoeding met terugwerkende kracht verleend.

Wijzigingen doorgeven

Hebt u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef veranderingen direct door. U doet dit met de wijzigingsknop.

Welke wijzigingen moet u doorgeven?

 • De leerling gaat verhuizen
 • De leerling gaat van school veranderen
 • De leerling gaat van naschoolse opvang veranderen
 • De leerling gaat stoppen met leerlingenvervoer
 • U heeft een nieuw telefoonnummer

Wijziging online doorgeven

Contact

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met Team Leerlingenvervoer. Het Team is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. U kunt uw vraag ook mailen naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl.

Aanvullende informatie

U kunt bij de gemeente terecht voor financiële hulp. Wij bekijken samen met u waar u recht op heeft. U vindt hier meer informatie over inkomensondersteunende maatregelen.

Heeft u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. Op de website van de Provincie Groningen(externe link) staan de voorwaarden voor het Studiefonds.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.