Komgrenzen Wet Natuurbescherming

De bebouwde komgrens Wet natuurbescherming (Wnb) bakent de bevoegdheden tussen de provincie en de gemeente af als het gaat om de bescherming van houtopstanden.

Binnen de bebouwde kom Wnb gelden de gemeentelijke kapregels. Buiten de bebouwde kom gelden (ook) de regels die voortvloeien uit de Wnb. Er dient buiten de bebouwde kom Wnb onder bepaalde voorwaarden voor het verwijderen van beplanting ook een melding te worden ingediend bij de Provincie Groningen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.