Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Wat is het?

Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen(externe link) opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een:

 • kinderdagverblijf (KDV);
 • gastouderbureau (GOB);
 • buitenschoolse opvang (BSO).

Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link) goed door op de website van het Ondernemersplein.

Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat moet ik doen?

Als u een kinderopvang wilt starten, regelt u de volgende zaken:

Locatie

 • Als u een locatie hebt gevonden, bekijkt u het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Controleer welke vergunningen u nodig hebt.
 • Als de locatie volgens het bestemmingsplan niet geschikt is voor kinderopvang, kunt u de gemeente vragen om toch toestemming te geven.

Brandveiligheid

Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, hebt u van de gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doet u een 'gebruiksmelding'.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

 • Vraag een VOG Rechtspersonen(externe link) aan. Hiermee kunt u bewijzen dat uw onderneming of werknemers op leidinggevende posities, geen strafbare feiten hebben gepleegd.
 • Alle medewerkers van de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een VOG Particulieren met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang). U kunt dit op 2 manieren regelen:
  • U zet de aanvraag voor iedere medewerker online klaar op de website van Justis(externe link). Daarna logt iedere medewerker in met DigiD en maakt de aanvraag af.
  • U geeft iedere medewerker een aanvraagformulier waarmee ze de VOG zelf kunnen aanvragen bij de gemeente.
 • Met een VOG kunnen u en uw medewerkers zich inschrijven in het personenregister kinderopvang van DUO(externe link). Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

Meld uw kinderopvang aan bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link). Als u dit niet doet, kunt u zich niet laten registreren door de gemeente (zie volgende stap).

Registreren bij Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Ouders kunnen in het LRK gegevens van kinderdagverblijven opzoeken en rapporten van de GGD-inspectie bekijken. Zonder registratie in het LRK kunt u niet starten met uw kinderopvang.

Wat kost het?

De gemeente Westerkwartier brengt geen leges in rekening voor het starten van een kinderopvangvoorziening of een gastouder.

Hoe lang duurt het?

 • De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert of uw kinderopvang aan alle eisen voldoet.
 • Uiterlijk 10 weken na uw aanvraag om uw kinderopvang te laten registreren bij het LRK, ontvangt u het besluit van de gemeente.

Melding klacht of zorgen in de kinderopvang

Ziet of hoort u iets bij een kinderopvang of gastouder waar u zich zorgen over maakt? Meld het bij GGD Groningen. Bel 050 367 40 00 en vraag naar afdeling Toezicht & Advies. Of kijk op de website van GGD Groningen(externe link) voor meer contactgegevens.

Vertrouwensinspecteur Kinderopvang

Bij een vermoeden van seksueel, psychisch of fysiek geweld of intimidatie in het onderwijs of kinderopvang, kunnen ouders en professionals terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Voor professionals geldt een meld- en overlegplicht.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. De vertrouwensinspecteur werkt niet binnen de kinderopvang en geeft onafhankelijk advies. De vertrouwensinspecteur is te bereiken op telefoonnummer 0900 111 3 111 of kijk op de pagina vertrouwensinspecteur kinderopvang van de onderwijsinspectie(externe link)

Aanvullende informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang

De gemeente Westerkwartier is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang in onze gemeente. Onder kinderopvang verstaan we kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. De peuterspeelzalen vallen onder peuteropvang.

Dit betekent dat we de kwaliteit van de kinder- en peuteropvang bewaken en zorgen voor een verantwoorde opvang voor kinderen. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De kwaliteitseisen staan vermeld in de wet. De inspecteurs van de GGD Groningen controleren namens de gemeente jaarlijks of de opvanglocaties nog voldoen aan de kwaliteit.

De gemeente Westerkwartier heeft in samenspraak met de betrokken kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier en de GGD de Beleidsnota gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Westerkwartier 2021(externe link) vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente het toezicht en de handhaving uitvoert.

Als uw gegevens veranderen, geeft u dit direct door aan de gemeente met een van deze wijzigingsformulieren:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.