Overzicht met de belangrijkste en meest vermeldenswaardige kengetallen van de gemeenteraad over het jaar 2023.

Overzicht van ingediende vragen, moties, toezeggingen en Amendementen

 • Technische vragen    111
 • Schriftelijke vragen    75
 • Toezeggingen    23
 • Moties    45
  • Aangenomen    17
  • Ingetrokken    24
  • Verworpen    4
 • Amendementen    4
  • Aangenomen    4
  • Ingetrokken    0
  • Verworpen    0 

Overzicht van ingediende petities

 • Supermarkt Waezenburglaan: petitie over het verdwijnen van een supermarkt aan de Waezenburglaan in Leek

Vertrekkende raadsleden

 • Olga Hartman (VVD)
 • Richard Lamberst (VZ Westerkwartier)
 • Geertje Veenstra (CDA Tijdelijk, in verband met ziekteverlof) 
   

Nieuwe raadsleden

 • Jeroen Betten (VVD)
 • Martin Boog (CDA)

Langste vergadering

 • 7 uur en 39 minuten, 12 juli 2023
  • Besproken: Perspectiefnota 2024-2027 en Jaarrekening en eerste Bestuursrapportage.

Kijkcijferkanon

Raadsvergadering met de meeste kijkers via de live videoverbinding.

 • Raadsvergadering 13 december 2023: 117 kijkers. 
  • Met agendapunt: Wet voorkeursrecht gemeenten Tolbertervaart en Oostergast.

Wat deed de raad het afgelopen jaar?

 1. Afgerond: 25 januari

  Eerste raadsvergadering van het jaar.

 2. Afgerond: 22 maart

  Olga Hartman (VVD) stopt als raadslid. Jeroen Betten (VVD) is beëdigd. Martin Boog (CDA) worden benoemd als tijdelijk raadslid in verband met ziekteverlof raadslid Geertje Veenstra (CDA).

 3. Afgerond: 11 april

  Start van de reeks Democracity, waarbij leerlingen kennis maken met de lokale politiek. In totaal zijn er 15 klassen op bezoek geweest in de raadszaal. 

 4. Afgerond: 22 april

  Raads- en collegeleden spelen een voetbalwedstrijd tegen VV Grijpskerk in verband met de opening nieuwe accommodatie VV Grijpkerk.

 5. Afgerond: 11 mei

  Vooruitkijkspiegel over de energietransitie.

 6. Afgerond: 12 juli

  De raad stelt de perspectiefnota 2024-2027 vast.

 7. Afgerond: 15 juli

  De werkgroep Wenakker gaat op werkbezoek bij de agrarische bedrijven van de fam. Giesen en de fam. Neutel.

 8. Afgerond: 14 september

  Drie inwoners waren bij de raadsvergadering aanwezig als gast van de raad.

 9. Afgerond: 28 september

  Vooruitkijkspiegel over AI & ChatGPT.

 10. Afgerond: 11 oktober

   Door de werkgroep Wenakker wordt een landbouwagenda aangeboden aan het college.

 11. Afgerond: 7 november

  De werkgroep Dichterbij organiseert een netwerkavond met verenigingen van dorpsbelangen.

 12. Afgerond: 8 november

  De raad stelt de programmabegroting vast en Richard Lamberst (VZ Westerkwartier) neemt afscheid als raadslid. Het griffiejaarplan wordt door de raad vastgesteld.

 13. Afgerond: 13 december

   De laatste raadsvergadering van het jaar waarin Richard Lamberst wordt benoemd tot tijdelijk wethouder in verband met ziekteverlof van Marjan Sijperda.