Om innovatie in de Westerkwartierse samenleving te stimuleren heeft de gemeente een innovatiefonds ingesteld, zodat vernieuwende initiatieven laagdrempelig gestimuleerd en gesteund kunnen worden.

Voorwaarden subsidieregeling

Om goed invulling te kunnen geven aan subsidieverlening uit dit innovatiefonds heeft het college van B&W een aantal voorwaarden vastgesteld en opgenomen in een subsidieregeling

De voorwaarden betreffen de manier van aanvraag, beoordeling, hoogte van het subsidiebedrag  (maximaal € 10.000) en verantwoording. Uitgangspunt is snel subsidie te kunnen verstrekken want innovatieve projecten zijn vaak bij snelheid gebaat. Daarnaast is gezocht naar balans tussen zo laagdrempelig mogelijk naar de aanvrager te zijn, maar wel een zekere verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van het fonds. Het vaststellen van een aantal voorwaarden aan de uitvoering van het innovatiefonds en deze op te nemen in een regeling zorgt voor een eerlijke objectieve afweging en argumenten waarom bepaalde projecten wel subsidie krijgen en andere projecten niet of een lager dan gevraagd bedrag. Ook geeft een regeling organisaties rechtszekerheid en is er bij bezwaren en beroepsprocedures een duidelijk toetsingskader.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. De regeling loopt t/m 31-12-2024.

Aanvraag subsidie innovatiefonds starten

Voor extra informatie of hulp bij aanvragen kunt u contact opnemen via innovatiefonds@westerkwartier.nl .

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.