Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Voorheen was dit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Veel informatie is al openbaar. U kunt deze informatie online opzoeken, bijvoorbeeld:

Mocht u over een bepaald onderwerp meer informatie willen hebben dan adviseren wij u eerst een informatieverzoek in te dienen. Vaak kunnen we documenten eenvoudig toesturen zonder dat het bestuursorgaan daarover een besluit moet nemen. Bij een informatieverzoek wordt de gevraagde informatie alleen aan u verstrekt. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een informatieverzoek kunt indienen.

Bent u op zoek naar informatie die (nog) niet openbaar is dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Voordat de gevraagde informatie openbaar gemaakt wordt, moet het bestuursorgaan eerst een besluit hierover nemen. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een Woo-verzoek kunt indienen en aan welke inhoudelijke criteria dit verzoek moet voldoen.   

Informatieverzoek indienen

U dient het informatieverzoek in bij de gemeente waar de informatie betrekking op heeft. Geef zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. U kunt uw informatieverzoek mailen naar  info@westerkwartier.nl.

Hoe werkt een Woo-verzoek?

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen maar moet wel voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • In het Woo-verzoek moet zo precies mogelijk staan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • De informatie die u wilt hebben moet ergens zijn vastgelegd. Het maakt niet uit op welke manier;
  • Wij moeten over deze informatie beschikken;
  • De informatie moet gaan over ons beleid of over de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid;
  • Uw verzoek moet voorzien zijn van een handtekening. 

Na ontvangst van uw Woo-verzoek beoordelen wij welke informatie wij hebben en of deze informatie verstrekt kan worden. In de meeste gevallen zal het geen probleem zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Dit gebeurt vaak in de vorm van kopieën, maar u kunt bijvoorbeeld ook naar het gemeentehuis komen en inzage in de informatie krijgen. Sommige informatie mogen wij niet met u delen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie of omdat het de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.  

De weigeringsgronden staan in de Woo. In die gevallen kan kunnen wij besluiten de gevraagde informatie te weigeren. Zo’n weigering moeten wij wel motiveren. Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw Woo-verzoek. De gemeente kan deze termijn nog met twee weken verlengen. Als het langer duurt dan krijgt u bericht. Gaat de gemeente in op uw Woo-verzoek dan is de informatie vanaf dat moment voor iedereen openbaar.

Woo-verzoek indienen

U kunt uw Woo-verzoek indienen per brief/per post of via het beschikbare webformulier. Woo-verzoeken die binnenkomen via e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.

U kunt uw Woo-verzoek ook online indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Woo-verzoek online indienen

Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken

Een overzicht van alle openbaar gemaakte Woo-verzoeken van de gemeente Westerkwartier vindt u op onze speciale Woo-website.

Woo Westerkwartier

Kosten

Een informatieverzoek of Woo-verzoek indienen is gratis. Wel kan de gemeente kosten in rekening brengen als de te verstrekken informatie meer dan 10 pagina’s bedraagt en daarvoor handelingen moeten worden verricht (b.v. scannen of bewerken van documenten). De exacte kosten zijn te vinden in de legesverordening(externe link).

English information

As of 29 September 2018, European citizens and companies will be able to log in to all Dutch public organizations using a national, by Europe acknowledged means. This has been agreed by the EU member states in the eIDAS decree. The goal of this decree is to make it easier and safer to arrange your business online, within Europe.

The ‘Wet open overheid (Woo) gives a person the right to request information from the government or muncipality. If you want or need certain information from us, you will need to submit a signed, written request. It is not possible to do this by phone or via email. This request should be as detailed as possible. Once we have received your request, we will examine wich information we have and whether it can be provided to you. If there are specific reasons why we are not able to provide you with the information you have requested, we need to justify our decision. If you do not agree with our decision, you can file an appeal.

You are able to submit a request for soundtapes, photos, videos and documents. Your request should encompass information which the administrative body has at it’s disposal and should be concerned with policies, preparation or accomplishment of these policies.
 

Request in the context of the Woo 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.