U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Veel informatie van en over onze gemeente kunt u op de website vinden. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u een informatieverzoek doen bij de gemeente. U krijgt dan informatie die alleen voor u belangrijk is. Wilt u dat de informatie waar u om vraagt voor iedereen openbaar is? Doe dan een Woo-verzoek.

Je kunt 2 soorten verzoeken doen: een informatieverzoek en een Woo-verzoek. Het verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek is het doel van het verzoek. 

Bij een informatieverzoek gaat het om het opvragen van:

 • gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn, bijvoorbeeld feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, etc.), 
 • documenten die je nodig hebt voor een bezwaarprocedure of 
 • gegevens die je nodig hebt om een klacht in te dienen.

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die:

 • eerst niet toegankelijk waren voor iedereen, 
 • maar na het toekennen van het Woo-verzoek, 
 • ofwel voor iedereen toegankelijk (openbaar) worden gemaakt,
 • ofwel al dan niet onder voorwaarden alleen aan jou worden verstrekt.  

Hierbij worden bepaalde gegevens zwart gemaakt om te voorkomen dat mensen of organisaties nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Denk aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven schaden. Hier zijn regels voor opgesteld in de Woo.

Zelf informatie opzoeken

Soms is het niet nodig om een informatieverzoek of Woo-verzoek te doen. Bijvoorbeeld als u informatie zoekt die al openbaar is en op een website staat. We helpen u graag waar u die informatie kunt vinden: 

InformatieWaar kunt u het vinden
Wetten en regels gemeente WesterkwartierOp de website overheid.nl vind u alle regelingen van de gemeente Westerkwartier
ContactgegevensWilt u bellen of mailen met de gemeente of langskomen, dan vindt u hierover meer informatie op onze contactpagina
Informatie over de organisatie Informatie over onze organisatie vindt u op de website van de gemeente Westerkwartier 
Informatie over de gemeente WesterkwartierInformatie over de gemeente Westerkwartier  vindt u op Overheid.nl
GemeenteraadAlle informatie over de gemeenteraad en raadscommissies, bijvoorbeeld agenda’s en verslagen van vergaderingen, brieven aan de gemeenteraad en moties vindt u op de website van de gemeente raad 
College van burgemeester en wethoudersHet college van burgemeester en wethouders neemt elke week besluiten. De besluitenlijsten worden elke week gepubliceerd op onze website
Berichten over uw buurtBesluiten zoals vergunningen, plannen voor bouwen en regelingen waarvan u iets kunt merken in uw woonomgeving staan op overheid.nl. U kunt u daar ook aanmelden om berichten over uw buurt per e-mail te ontvangen
VergunningenAangevraagde vergunningen en de besluiten hierover vindt u op officiële bekendmakingen.
BestemmingsplannenBent u op zoek naar plannen waarin precies staat waarvoor grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden? Kijk dan bij het Omgevingsloket bestemmingsplannen 
Jaarplannen en financiële documentenDe begroting van de gemeente Westerkwartier staan op de website. U vindt daar de plannen van de gemeente, waar geld aan uitgegeven wordt en andere financiële documenten. 

Informatieverzoek indienen

Bij een informatieverzoek krijgt u de gegevens vaak sneller dan bij een Woo-verzoek, maar ze worden niet openbaar voor iedereen. Voor een informatieverzoek kunt u het formulier informatieverzoek gebruiken.

Informatieverzoek indienen

Hoe werkt een Woo-verzoek?

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen maar moet wel voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

 • In het Woo-verzoek moet zo precies mogelijk staan waarover u informatie wilt ontvangen;
 • De informatie die u wilt hebben moet ergens zijn vastgelegd. Het maakt niet uit op welke manier;
 • Wij moeten over deze informatie beschikken;
 • De informatie moet gaan over ons beleid of over de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid;
 • Uw verzoek moet voorzien zijn van een handtekening. 

Na ontvangst van uw Woo-verzoek beoordelen wij welke informatie wij hebben en of deze informatie verstrekt kan worden. In de meeste gevallen zal het geen probleem zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Dit gebeurt vaak in de vorm van kopieën, maar u kunt bijvoorbeeld ook naar het gemeentehuis komen en inzage in de informatie krijgen. Sommige informatie mogen wij niet met u delen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie of omdat het de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.  

De weigeringsgronden staan in de Woo. In die gevallen kan kunnen wij besluiten de gevraagde informatie te weigeren. Zo’n weigering moeten wij wel motiveren. Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw Woo-verzoek. De gemeente kan deze termijn nog met twee weken verlengen. Als het langer duurt dan krijgt u bericht. Gaat de gemeente in op uw Woo-verzoek dan is de informatie vanaf dat moment voor iedereen openbaar.

Woo-verzoek indienen

U kunt uw Woo-verzoek indienen per brief/per post of via het beschikbare webformulier. Woo-verzoeken die binnenkomen via e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.

U kunt uw Woo-verzoek ook online indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Woo-verzoek online indienen

Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken

Een overzicht van alle openbaar gemaakte Woo-verzoeken van de gemeente Westerkwartier vindt u op onze speciale Woo-website.

Woo Westerkwartier

Kosten

Een informatieverzoek of Woo-verzoek indienen is gratis. Wel kan de gemeente kosten in rekening brengen als de te verstrekken informatie meer dan 10 pagina’s bedraagt en daarvoor handelingen moeten worden verricht (b.v. scannen of bewerken van documenten). De exacte kosten zijn te vinden in de legesverordening.

English information

As of 29 September 2018, European citizens and companies will be able to log in to all Dutch public organizations using a national, by Europe acknowledged means. This has been agreed by the EU member states in the eIDAS decree. The goal of this decree is to make it easier and safer to arrange your business online, within Europe.

The ‘Wet open overheid (Woo) gives a person the right to request information from the government or muncipality. If you want or need certain information from us, you will need to submit a signed, written request. It is not possible to do this by phone or via email. This request should be as detailed as possible. Once we have received your request, we will examine wich information we have and whether it can be provided to you. If there are specific reasons why we are not able to provide you with the information you have requested, we need to justify our decision. If you do not agree with our decision, you can file an appeal.

You are able to submit a request for soundtapes, photos, videos and documents. Your request should encompass information which the administrative body has at it’s disposal and should be concerned with policies, preparation or accomplishment of these policies.
 

Request in the context of the Woo 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.