Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week op dinsdag. In de besluitenlijst staan in het kort de genomen besluiten vermeld.