De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u drie jaar een minimum inkomen heeft en ook aan de andere voorwaarden voldoet.

De hoogte van de toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. 

U kunt de toeslag online aanvragen.

DigiD linkAanvragen individuele inkomenstoeslag

Voor wie?

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U heeft minimaal 36 maanden onafgebroken een inkomen gehad dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens van de Participatiewet. Voor een alleenstaande is deze grens € 7.575,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 15.150,00;
 • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering;
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
 • U of uw partner volgt geen opleiding waarvoor u aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming op grond van de WTOS of WSF 2000;
 • U heeft voldoende moeite gedaan om tot inkomensverbetering te komen;
 • Er is in uw situatie geen sprake van een zogenaamde uitsluitingsgrond.

Hoe hoog?

 • Alleenstaande € 496,00
 • Alleenstaande ouder € 631,00
 • Echtpaar € 707,00

Hoe lang duurt het?

Nadat uw aanvraag is binnengekomen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. Indien u nog aanvullende bewijsstukken moet inleveren, kan de afhandelingstermijn worden verlengd.

Wat heeft u nodig voor de digitale aanvraag?

 • Uw DigiD inlogcode. Als u een partner heeft, moet uw partner het formulier mede ondertekenen met de eigen DigiD inlogcode
 • Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner bij de hand heeft
 • Kopie salaris- of uitkeringsspecificatie van u en indien van toepassing van uw partner
 • Kopie van alle betaal- en spaarrekeningen voorzien van saldo, van de gehele maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, van u en indien van toepassing ook van uw partner en/of uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
 • Kopie echtscheidingsconvenant en alimentatie beschikking
 • Kopie schulden
 • Bij een eigen woning kopie hypotheekschuld

Wilt u de aanvraag op papier indienen?

Vul het "Aanvraagformulier inkomenstoeslag per post" in, en wij sturen u een papieren formulier toe

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.