Als u door ziekte, beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen met het vinden van een oplossing.

Soms betekent dit dat u zelf iets verandert in uw situatie of hulp zoekt in uw netwerk. Heeft u er bijvoorbeeld wel eens aan gedacht om zelf uw huishoudelijke hulp te regelen? Als dat niet lukt, kunt u misschien gebruik maken van een organisatie waar iedereen welkom is. Lukt het ècht niet om uw probleem op die manier op te lossen, dan kijkt de gemeente samen met u of hulp vanuit de Wmo nodig is.

De oplossing is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Hoe werkt het?

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • opvang
 • beschermd wonen

De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs (incl. onderhoudscontracten). Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Uw eigen bijdrage bedraagt in 2021 maximaal € 19,00 per 4 weken. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl(externe link).

Heeft u een hulpvraag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. In het formulier stellen we u een paar inhoudelijke vragen zodat we ons goed voor kunnen bereiden op uw vraag. Nadat het formulier is verstuurd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

DigiD linkContactformulier WMO

Wat moet ik doen?

 • Neem contact op met Team Mens & Gezin via het contactformulier, of via het telefoonnummer 14 0594, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur.
 • U maakt melding van uw probleem
 • Een Wmo consulent maakt een afspraak met u voor een gesprek over uw situatie.
 • U geeft in dit gesprek aan waar u hulp bij nodig heeft.

Uit het gesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen zoals:

 • U regelt zelf een oplossing.
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
 • U heeft toegang tot een andere wetgeving of voorziening.
 • U doet een aanvraag bij de gemeente voor individuele hulp.

Een melding kunt u ook u via de mail doorgeven via het mailadres wmo@westerkwartier.nl. Vermeldt in de mail graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden waarom u een melding doet.

Hoe lang duurt het?

Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015(externe link)) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.